20 września 2017

IDStore – elastyczny cel elastycznego handlu detalicznego

Najnowsza wersja 4.4 (01 sierpnia 2017) DODAJ: Kompatybilność z WooCommerce v3.1.1 DODATEK: Ajax usuń z koszyka ZDROWIE: PrettyPhoto zastąpione przez Magnific popup dla Size Guide FIXED: […]