Kantata BWV 22 – Jesus Nahm Zu Sich Die Zwölfe

KantatyJSB
Zebrane kompletne wykonanie na wideo liście 22 kościelnej kantaty Jana Sebastiana Bacha wraz z tłumaczeniem Armina Teske

Przedstawiam wideo z zawartością  22 Kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Poniżej  kliknij w link do okienka z tłumaczeniem w polskim przekładzie Armina Teske, a taki tytuł posiada kantata wg tłumaczenia prof. Mirosława Perza.

Jezus wziąwższy ich dwunaście

Jesus nahm zu sich die Zwölfe

1 . ARIOSO (T) + CHÓR
Tenor
„A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich:”
Bas
„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co
napisali prorocy, wypełni się nad Synem
Człowieczym.”
CHÓR
„Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i byio to
słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co
mówiono.”
2. ARIA (A)
Mój Jezu, pociągnij mnie za sobą.
Odejść stąd chcę, w cierpieniu Twym być z Tobą,
I do Jerozolimy pójść bym z Tobą chciał.
O, gdybym tylko dobrze znał
I śmierci Twej pojął znaczenie,
Znaleźć mógłbym pocieszenie.
3. RECYTATYW (B)
Mój Jezu, pociągnij mnie, a pobiegnę wtedy,
Choć jak uczniowie Twoi, tak krew i moje ciało
Nie pojmują tego, co Słowo Twoje oznaczało,
Bo tęsknią za światem, gdzie ludów czeredy.
A Tobie chcą, kiedyś już objawiony,
Budować zamek na Taborze, z drugiej zaś strony
Już na Golgotę i jej cierpienia
Nie chcą kierować swego spojrzenia.
Ach! ukrzyżuj w mej piersi zepsowanej
Naprzód świat ten i chęci zakazane,
A będę słowa Twe dobrze już rozumiał
I do Jerozolimy z radością kroczyć umiał.
4. ARIA (T)
Me wszystko we wszystkim, mój skarbie na wieki,
Ty odmień me serce i umysł kaleki.
Ty ciosem swym spraw,
Niech zginie co ciała chce trzymać się spraw.
A gdy me ciało już poskromione,
Pociągnij mnie w pokoju w Twoją stronę!

5. CHORAŁ
Uśmiercaj w nas, co złego,
By łaskaw nam był Bóg.
Człowieka zniszcz starego,
By nowy ożyć mógł
I wszystkie swe pragnienia
I myśli i życzenia
Powiązać z Tobą chciał.

O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Zmiłuj się nad nami!
O Baranku Boży,
Który gładzisz świata grzech,
Dajże nam swój pokój! Amen.

close
%d bloggers like this: