Ach Gott, wie manches Herzeleid

KantatyJSB
Przed zbliżającym się świętem Wielkiej Nocy, gdy przychodzi czas na refleksje i odnowę w duchu. W tym celu polecam kantatę Jana Sebastiana numer 3.

Przed zbliżającym się świętem Wielkiej Nocy, gdy przychodzi czas na refleksje i odnowę w duchu. Chciałbym zaproponować słowa i muzykę kantaty Jana Sebastiana Bacha – BWV 3

Boże, jak cierpi serce me

W ciągu całego roku nazbiera się wiele zdarzeń które powodują że gubimy się, zatracamy naszą wiarę w gąszczu pokus, grzesząc często niezmiernie przeciw duchowi i sumieniu. I konsekwencją tego są chwile gdy doznajemy bólu, nawarstwiają się niepokoje.

Jednak szczera modlitwa, wyciszenie i do tego niezwykła i wspaniała okazja która co roku sprawia że możemy oddać się oczyszczeniu z mąk naszych sumień. Przez szczerą modlitwę, przez powierzenie naszych tajemnic Bogu Ojcu.

Dzięki tym chwilom szczerego ze Stwórcą Dialogu będziemy w stanie na nowo stawiać czoła obowiązkom jakie na nas spoczywają. Ja w to wierzę. Dzięki takiej rozmowie Trwam w Nadziei że będę godny gdy przyjdzie czas wziąć bilet na pociąg który do wieczności świetlistej mnie zawiezie. Tam i Ciebie Twój Ojciec wyczekuje

Posłuchaj, Oto słowa otuchy – A pod listą polskie słowa kantaty.

Boże, jak cierpi serce me,

Ile dziś zła spotyka mnie!

Wśród żalu ścieżka wije się,

Którą do nieba kroczyć chcę.
CHORAL + RECYTATYW (S, A, T, B) Jak trudne to, by ciało mdłe
Tenor Co za ziemskimi próżności gonić ma wzwyczaju,

I ani Boga nie pomni ani Jego raju.

Ku Tobie chciało zwrócić się.

Ali Gdyż Tyś, o Jezu, wszystkim moim wszak.

Lecz ciało me oporne tak.

Dokądże się wiec zwrócić mam?

Sopran Lecz duch jest ochoczy, chociaż ciało mdłe,

Więc Ty mi pomóż, bo znasz serce me.

Przy Tobie, Jezu, sercem trwam.

Bas Ten, kto Twej pomocy patrzy i Twej ufa radzie.

Na pewnym gruncie swój fundament kładzie.

Ty światu pocieszenie dałeś,

I ciało nasze przyjąć chciałeś.

Tak oto Twoje umieranieRatuje nas od zguby, Panie.

Niech więc smakuje serce pełne wiary,

Jak słodkie Twojej dobroci dary.

ARIA(B)I nawet, gdy lęk śmiertelny czuję,

To w sercu moim przecież stale

Niebiańską radość zachowuję.

Gdy modlę się w Pana imieniu,

On bóle moje, moje żale

Jak mglę rozpędza w oka mgnieniu.

RECYTATYW (T)Choćby się przerwać miała życia mego nić,

Gdy Tyś, Jezu, mój,

A jam jest Twój,

To nie ma już znaczenia nic.

Twe usta wierne,

Twe serce miłosierne,

W śmierci Pana – śmierci kres.

Kpiną tylko śmierć została.

Alleluja.
VERSUS 5 (B)Tak baranka paschalnego Bóg daje na ołtarze:

Na pniu krzyża sprawionego

W Jego miłości żarze.

Wierzym więc, że nasze drzwi Są znaczone śladem krwi,

Dusiciel nam nie groźny.

Alleluja.
VERSUS 6 (duet; S, T)}Do święta powód jest nam dan,

Radości tak gorącej,

Gdyż dziś się nam objawił PanI sam jest dla nas słońcem,

Bo przez laski światło PanSerca mrok rozjaśnił nam.

Noc grzechu przeminęła.

Alleluja.
VERSUS 7 (chór)Więc życia dla nas nadszedł czas,

Przaśników spożywania.

Teraz starego ciasta kwas Nie znajdzie już uznania.

Chrystus chce strawą być nam,Dusze nasze żywić sam.

Tylko tym żyć chce wiara.

Alleluja.

%d bloggers like this: