Kantata Jana Sebastiana Bacha na Trzech Króli

Kantata Jana Sebastiana Bacha na Trzech Króli

Wszyscy z Saby przyjdą złoto i kadzidło przynosząc, a chwałę Pana opowiadając.

Iz 60:6
KwadratKantat_310

Kantata 65

Kantata „Sie werden aus Saba alle kommen” BWV 65, wyk. James Gilchrist – tenor, Peter Kooy – bas, Bach Collegium Japan, dyr. Masaaki Suzuki

Wszyscy z Saby przyjdą

1. Coro

Corno I/II, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wszyscy z Saby przyjdą złoto i kadzidło przynosząc, a chwałę Pana opowiadając.

Iz 60:6

2. Choral

Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Continuo

Przybyli królowie z Saby ziemie
Złoto, kadzidło i mirrę Ci dać.
Alleluja, Alleluja!

3. Recitativo B

Continuo
Co przepowiedział rychle Izajasz
Już w Betlejemie się zdarzyło.
Stoją tutaj mędrcy razem
Przy żłobie Jezu Twym
I pragną Ciebie jak króla swego sławić.
Chcą złota, miry i kadzidła tak cennego,
Kosztownym podarunkiem dzieciątku złożyć tutaj hołd
I w Betlejemie, w stajni uczcić.
Mój Jezus, gdyć przypomnę swój obowiązek sobie
Muszę i ja do żłóbka twego bieżyć
I równie wdzięcznym być,
Bo dzień ów jest i dla mnie dniem radości,
Bo tyś, o Panie nasz światłością pogan
I zbawcą będziesz ich.
Lecz cóż przynoszę Ci o niebios królu?
Me serce Tobie liche przecie,
Łaskawie w darze bierz,
Bo nic lepszego nie mam wżdyć.

4. Aria B

Oboe da caccia I/II, Continuo
Ów z Offiru złota dar
Mało warty przecie jest,
Z ziemi dyć dobyty on,
Jezus pragnie serce twego.
Te ofiaruj zbożnie mu
Na ten teraz nowy rok.

5. Recitativo T

Continuo
Nie zwgardź o Ty,
Co duszy świało jeś
Pokornie Ci składanym sercem moim.
Zawiera ono w sobie jesteśstwa takie razem
Co Twego ducha plonem są.
Więc wiary skarb, kadzidło modłów mych,
I mirra cierpliwości darem mym.
To masz Ty, Jezu, dla się wszak,
Na własność swą i podarunek dobyć.
Dasz zasię siebie takoż mi
A wejdę w raz w bogacze świata wszego,
Bo mając Cię tak już
Bogactwa nadmiar, wielki skarb,
Jak w niebie kiedyś wszak otrzymam.

6. Aria T

Corno I/II, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Bierz mnie już na własność swą,
Bierz me serce na darunek.
Wszytko, wszytko czym ja jeśm,
To co czynię mówię, myślę,
Winno zbawco sługom wżdy
Przeznaczonym Tobie być.

7. Choral

Continuo, Instrumentierung nicht überliefert

Pieść mnie już tu, o Boże mój,
A wpadnę w ręce Twoje.
Bierz mię i tak już ze mną czyń
Do mego życia końca.
Bo dobrze wiesz, że mój toć duch
Swe dobro odnajduje.
Gdy więcej w sobie Twojej czci
Zdolen jest święcić w chwale.

Z pieśni „Mam w Bożym sercu myśli też”

 

close
Tłumaczenie wg prof. Mirosława Perza

Dodaj komentarz