Dla kogo studia na Akademii Muzycznej?

Dla kogo studia na Akademii Muzycznej?
Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej upływa 10 czerwca.


fot. Łukasz Strenk

Tylko do piątku, 10 czerwca, osoby chcące studiować na gdańskiej Akademii Muzycznej mogą brać udział w rekrutacji. Sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych odbędzie się dla wszystkich kierunków w dn. 20-26 czerwca.

Czy grasz na jakimś instrumencie?

tak, w dodatku na kilku

33%

tak, ale tylko na jednym

25%

nie, ale właśnie się uczę

6%

nie, nie mam poczucia rytmu i słuchu, nie nadaję się do tego

36%

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oferuje możliwość studiowania stacjonarnie na czterech wydziałach: I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, II – Instrumentalnym, III -Wokalno-Aktorskim oraz IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu oraz niestacjonarnie na dwóch wydziałach: II – Instrumentalnym (specjalność: pedagogika instrumentalna oraz studia III stopnia w zakresie Instrumentalistyki) i IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu (kierunek: Jazz i muzyka estradowa oraz studia III stopnia na kierunku Dyrygentura).

Gdańska uczelnia otwiera swoje podwoje nie tylko przed osobami posiadającymi dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Wymogiem koniecznym jest zdana matura.

– Nie wyobrażam sobie jednak, aby o przyjęcie na wydział I bądź II ubiegały się osoby bez muzycznego przygotowania, ponieważ nie dałyby rady sprostać wymaganiom, jakie stawiamy naszym kandydatom podczas egzaminu wstępnego. Mogą jednak spróbować swoich sił na pozostałych wydziałach i specjalnościach – mówi Beata Oryl z Komisji Rekrutacyjnej Wydziału IV.

Gdańscy studenci mają możliwość współpracy ze znakomitymi orkiestrami. Na zdj.dyrygent Jacek Brzoznowski, jeden z absolwentów akademii, podczas swojego egzaminu dyplomowego, prowadzi Orkiestrę Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

A jest w czym wybierać. Na samym wydziale IV studenci mają możliwość kształcenia się w zakresie wokalistyki, kompozycji i aranżacji oraz instrumentalistyki jazzowej. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej maja natomiast do dyspozycji specjalności: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim, dyrygentura chóralna, rytmika, muzyka kościelna, animacja kultury z elementami arteterapii.

W nadchodzącym roku akademickim o stopień magistra będą mogli starać się również posiadacze tytułu licencjata na specjalności „Musical” (Wydział III Wokalno-Aktorski), ponieważ obok dotychczasowych, licencjackich, uruchomione zostaną studia II stopnia.

Talent to jednak nie wszystko – podczas egzaminów komisja będzie oceniała również zaangażowanie, wrażliwość oraz ogólne predyspozycje kandydatów:

– Trzeba wykazać się muzykalnością, potencjałem artystycznym, wrażliwością, ważny jest słuch, ponieważ po zaliczeniu egzaminu z instrumentu to właśnie egzamin z kształcenia słuchu może decydować o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata – mówi Oryl.

Na wydziale IV studenci mają możliwość kształcenia się w zakresie wokalistyki, kompozycji i aranżacji oraz instrumentalistyki jazzowej

Można się spodziewać, że wielu młodych wirtuozów już dawno złożyło stosowne dokumenty i teraz w pocie czoła przygotowują się do egzaminów wstępnych. Jeśli jednak kogoś ochota na studiowanie w gdańskiej Akademii Muzycznej naszła dopiero teraz, podpowiadamy, co niezwłocznie powinien uczynić:

– Osoba taka powinna się niezwłocznie dowiedzieć, jakie są warunki rekrutacji na wybraną specjalność (można je znaleźć w informatorze on-line na rok 2016/2017), jakie są terminy rekrutacji i samych egzaminów, a także jakie należy złożyć dokumenty i do kiedy – radzi Sylwia Holeksa-Wilkowska, specjalista ds. promocji AM. Komplet tego typu informacji znajduje się w zakładce rekrutacja. Następnie trzeba zmierzyć siły na zamiary i po prostu zacząć działać, tj. do 10 czerwca złożyć swoją aplikację w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia, skompletować dokumenty w wersji papierowej i złożyć je w uczelni (również do 10 czerwca), osobiście do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej dyżurów, w ostateczności do właściwego dziekanatu, lub pocztą/kurierem na adres uczelni.
W ubiegłym roku do egzaminów wstępnych w gdańskiej Akademii Muzycznej podeszło łącznie 590 kandydatów. Przyjęto 269 osób.

Źródło artykułu


Dodaj komentarz