KOD nagrodzony przez Parlament Europejski
Kolejny pstryczek Unii względem PiS. Parlament Europejski docenił działania Komitetu Obrony Demokracji.

Komitet organizujący protesty przeciw atakom władzy na instytucje państwa prawa został uhonorowany Europejską Nagrodą Obywatelską. To ustanowione w 2008 roku wyróżnienie jest przyznawane za działania na rzecz promowania wartości europejskich. Parlament Europejski nagradza w kilku kategoriach: promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi, ułatwianie transgranicznej bądź ponadnarodowej współpracy w ramach UE i codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

Każdy eurodeputowany może nominować jednego kandydata do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Komitet Obrony Demokracji wskazała Róża Thun. W uzasadnieniu zaznaczyła, że KOD „skupia obywateli wokół wspólnych wartości europejskich, a wciągu pięciu miesięcy stał się rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych”. A także, że „w pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich”.

Link do źródła artykułu


Dodaj komentarz