„Partnerstwo dla Muzyki”: reaktywacja konkursu w wersji 2.0


Konkurs „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” to powrót do realizowanego w 2018 roku projektu wspierającego lokalnych artystów. Na pomoc dzięki projektowi Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego mogą liczyć m.in. artyści, producenci muzyczni, DJ-e, a także kluby muzyczne czy działający w Krakowie organizatorzy małych koncertów klubowych i koncertów kameralnych. Zgłoszenia oceni jury złożone m.in. z dziennikarzy muzycznych. Termin przesyłania pierwszych zgłoszeń mija 28 maja. Program „Partnerstwo dla muzyki 2.0” potrwa do końca sierpnia 2020 roku.

Program wsparcia dla branży muzycznej „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” ma ułatwić szerokiej publiczności kontakt z muzyką krakowskich twórców poprzez możliwość odtworzenia jej w domu, a także uczestnictwa w koncertach online. Skierowany jest do lokalnych artystów, wykonawców, producentów muzycznych, DJ-ów, klubów muzycznych, organizatorów małych koncertów klubowych, aranżerów, a także kompozytorów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku ze stanem epidemii COVID-19. Maksymalna kwota, jaką mogą otrzymać zwycięskie projekty, wynosi 5000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać opis zawierający opis muzycznego wydarzenia, trwającego od 20 do 90 minut. Pomysły zostaną ocenione przez jury, a następnie spośród nich wyłonione zostaną te o największym potencjale dotarcia do odbiorców, najciekawsze lub najbardziej innowacyjne i wartościowe. Nagrody pieniężne, które umożliwią realizację projektów, zostaną przekazane zwycięskim podmiotom przez operatora programu, którym jest Krakowskie Biuro Festiwalowego.

Celem Konkursu jest stworzenie realnego programu wsparcia dla sektora muzycznego w związku z epidemią COVID-19, a także rozwój branży muzycznej w związku ze strategią rozwoju kultury Miasta Krakowa 2030 obszar III: Kultura i Dziedzictwo Kulturalne oraz naszą misją kulturotwórczą zapisaną w statucie KBF – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. – To jeden z wielu programów pomocowych, które realizujemy obecnie w porozumieniu z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz przedstawicielami sektora przemysłów kreatywnych.

W tym roku planowanych jest aż pięć naborów w konkursie. Pierwszy z nich startuje już 15 maja o godzinie 12.00 i potrwa do 28 maja. Link do formularza online zostanie udostępniony na stronie www.biurofestiwalowe.pl. Kolejne nabory odbędą się odpowiednio:

  • od 5 czerwca do 18 czerwca 2020 r. (drugi nabór),

  • od 26 czerwca do 09 lipca 2020 r. (trzeci nabór),

  • od 17 lipca do 30 lipca 2020 r. (czwarty nabór),

  • od 07 sierpnia do 20 sierpnia 2020 r. (piąty nabór).

„Partnerstwo dla Muzyki 2.0”, to kontynuacja projektu „Partnerstwo dla Muzyki”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku, a wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi duet JANKA (Daniel Drumz i Hatti Vatti), czy zespoły takie jak Fleshworld oraz Dziewczęta.

Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprosiło do jury konkursowego dziennikarzy muzycznych oraz przedstawicieli Krakowskiej Sceny Muzycznej. Jury będzie oceniać zgłoszone projekty pod kątem wartości artystycznej zaproponowanego programu wydarzenia muzycznego, jego walorów merytorycznych oraz przejrzystości oferty.

Regulamin programu „Partnerstwo dla Muzyki 2.0” oraz harmonogramy naborów są dostępne na stronie internetowej biurofestiwalowe.pl. Wszelkie pytania należy kierować pod adres: partnerstwodlamuzyki@biurofestiwalowe.pl.

{info. pras}

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz