Pół miliona złotych czeka na twórców i promotorów kultury w Katowicach


Pół miliona złotych przeznaczyło Miasto Katowice na wsparcie katowickich twórców podczas pandemii COVID-19. Konkursy, w których starać się można o dofinansowanie swoich projektów, ruszyły we wtorek.

23 kwietnia Marcin Krupa, prezydent Katowic, ogłosił Katowicki Pakiet dla Kultury.

– Epidemia koronowirusa uderzyła bardzo mocno w cały sektor kultury. Nie mogą odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, wernisaże. Z dnia na dzień setki artystów i podmiotów kulturalnych straciło źródło dochodów. Dziś działania w całym kraju, także w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowania gospodarki, ale musimy pamiętać o kulturze, by wszelkie inicjatywy po zniesieniu obostrzeń mogły znowu wystartować i tworzyć atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Gdy kryzys minie, to właśnie przemysł czasu wolnego będzie ponownie stanowić w dużej mierze o jakości życia w mieście. Dlatego przygotowaliśmy Katowicki Pakiet dla Kultury, który ma być dodatkowym narzędziem, który umożliwi artystom i podmiotom kulturalnym przetrwanie kryzysu – mówił ogłaszając program Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pakiet opiera się na czterech filarach. Pierwszy z nich to bezpośrednie wsparcie dla katowickich twórców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających w sektorze kultury, na którą przeznaczono aż pół miliona złotych.

Instytucja Katowice Miasto Ogrodów ogłosiła właśnie cztery konkursy, w ramach których rozdysponowana zostanie ta suma.

Największy z nich to Lokata w Kulturę. Do 14 maja twórcy indywidualni, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na polu kultury w Katowicach (w tym przedsiębiorcy) mogą zgłaszać swoje oryginalne pomysły na działalność w czasie pandemii.

– Czekamy na propozycje projektów o wysokiej jakości artystycznej, które przede wszystkim pozwolą korzystać z nich jak najszerszej grupie odbiorców za pośrednictwem Internetu. Ale w konkursie startować mogą też twórcy, którzy zaproponują stworzenie dzieła, które będą mogli zaprezentować po ustaniu pandemii. Może to być na przykład nowa kompozycja czy przeprowadzenia zdalnych prób do spektaklu teatralnego – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

Swoje projekty można zgłaszać zdalnie za pomocą formularza dostępnego na stronie miasto-ogrodow.eu. Oceni jest komisja złożona m.in. z przedstawicieli świata kultury, a wyniki zostaną ogłoszone 20 maja. Program ma formę konkursu, dlatego autorzy wybranych projektów otrzymają nagrody pieniężne – nawet do 7 000 zł, które będą mogli przeznaczyć na realizację swoich pomysłów. Formuła konkursu nie zwolni ich jednak z obowiązku rozliczenia się z wyników swojej pracy organizatorowi, czyli Miasto Ogrodów.

Na konkurs Lokata w Kulturę przeznaczona jest największa część pieniędzy z puli – aż 300 000 zł.

Spora kwota, bo 40 000 zł, trafi do młodych twórców kultury. O 20 nagród po 2 000 zł mogą się starać choćby uczniowie czy studenci szkół artystycznych, którzy mają pomysł na promocję swojej sztuki w sieci albo chcą stworzyć swoje artystyczne portofolio na konkursy czy przeglądy.

Promocji katowickich artystów będzie służył także konkurs dla mediów. Katowickie telewizje i stacje radiowe mogą otrzymać nawet 50 000 zł na programy, które będą promowały kulturę powstającą w Katowicach. Większa część tej kwoty musi jednak trafić do artystów np. jako honoraria.

Katowice nie zapomniały też o ludziach pióra. Konkurs na nowe utwory literackie lub poetyckie ma pulę nagród wysokości 10 000 zł. Wszystkie nagrodzone teksty przeczytamy potem na łamach miesięcznika „Nasze Katowice”.

Uczestnicy wszystkich tych konkursów muszą spełnić podstawowy warunek – muszą być zameldowani w Katowicach lub, jak w przypadku NGO-sów, być w mieście zarejestrowane.

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowane są na stronie miast-ogrodow.eu w zakładce Pakiet dla kultury.

Katowicki Pakiet dla Kultury zakłada także czasowe zwolnienie z czynszów, podatków miejskich i opłat śmieciowych dla wszystkich prowadzących działalność kulturalną w lokalach wynajmowanych od miasta. Organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs ofert Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego mogą też liczyć podpisanie umów na nowych, specjalnych warunkach.

{info. pras}

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz