Bory Tucholskie poetycko

Zdarza się, że sztuka może stać się narzędziem wspierającym różne wartościowe inicjatywy. Może się także stać przyjaciółką przyrody. Dlatego działalność Fundacji czAR(T) Krzywogońca zasługuje na szczególną uwagę – nie tylko promuje poezję i kulturę w ogóle, ale także miłość do natury i piękne, zalesione Bory Tucholskie.

 

I tak 26-go czerwca odbył się w tamtejszych okolicach Festyn Leśnej Pszczoły połączony ze Świętojańskim Poezjowaniem nad jeziorem, a w ramach niego szereg atrakcji: IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”, III Konkurs Jednego Wiersza „Woda i ogień” oraz I konkurs „Na Najładniejszy Wianek”. Rywalizację konkursową uświetnił ponadto bluesowy koncert charyzmatycznego muzyka Sosnowskiego w Amfiteatrze w Krzywogońcu – zagrany z odpowiednim tempem i energią. Nie zabrakło też lokalnych przysmaków, klimatycznego ogniska pod lasem, dyskusji na temat różnego podejścia do ochrony przyrody i arcyciekawych prelekcji o charakterze edukacyjnym – „Pejzaże natury Julii Hartwig. O wierszach amerykańskich” dr hab. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, „Ogrody Jarosława Iwaszkiewicza” prowadzącej Salon Artystyczny w Krakowie Beaty Anny Symołon oraz pokaz filmowy znanego z kanału YouTube „Marcin z Lasu” Marcina Kostrzyńskiego (zarazem autora fantastycznej serii opowiadań „Gawędy o wilkach i innych zwierzętach” i kilku innych publikacji). W słoneczne czerwcowe popołudnie (które szybko przemieniło się w nastrojowy wieczór) ogłoszono też laureatów. W Konkursie „Na Najładniejszy Wianek” wygrała Patrycja Resel, a wyróżnienie dostała Gabriela Janiak, w Konkursie Jednego Wiersza zwyciężyła Grażyna Brylska, zaś wyróżnienie otrzymał Wiesław Michnowski, zaś w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą Pszczołę” komisja w składzie: Beata Morzyńska-Wrzosek, Beata Anna Symołon i Grażyna Wojcieszko przyznała trzecią nagrodę Justynie Nawrockiej za projekt książki poetyckiej „dziady ojce córy”, drugą nagrodę Ewie Jarockiej za projekt książki poetyckiej „zacznij zabijać kolaże”, a Pierwszą Nagrodę Grand Prix Mai Baczyńskiej za projekt książki poetyckiej „Pióra dzikich”. Nie ukrywamy, że niecierpliwie oczekujemy na wydanie konkursowego tomiku redaktor naczelnej Presto Filmowego, co przewiduje nagroda główna, a poniżej prezentujemy jeden z nagrodzonych wierszy:

 

„Moje myśli jak ważki. Krążą wokół spraw nierozerwalnych. Nierozerwalna ze mną pamięć o tym, co ma być jutro. Nierozerwalna pamięć o tym, co następuje teraz i nastąpi za chwilę. Nierozerwalna pamięć o tym, co już za mną. Za plecami furkoczą minione loty, młodzieńcze konkursy akrobacji, bitwy powietrzne o dojrzałość i polowania na dorosłych. I jest też moment głębokiej bądź płytkiej jak oddech ciszy i głębokiego bądź płytkiego zanurzenia w niej – gdy zatrzymuje się smukły korpus jednej z ważek z mojej ważkiej armii i mieni się w słońcu wodnym światem zieleni, błękitu, nic nie robi, jest.”

(Maja Baczyńska, z konkursowego projektu książki poetyckiej „Pióra dzikich”)

 

Rok temu konkurs wygrał Mateusz Melanowski, którego tomik był dostępny i podczas tegorocznych wydarzeń. Warto też wspomnieć nazwiska pozostałych finalistów obecnej edycji konkursu, gdyż są to poeci, których poezja niejednokrotnie była już doceniana i niewątpliwie jest warta uwagi: Dorota Grzesiak, Damian Dawid Nowak, Dorota Nowa, Alex Sławiński, Agata Stawska, Justyna Wojdyło. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: Prosto o Muzyce

Leave a comment