Lev Stern I CZTERY OPOWIADANIA [Wystawa w NFM]

Lev Stern I CZTERY OPOWIADANIA [Wystawa w NFM]

Twórczość mająca u podstaw dywagacje intelektualne artysty u Lva Sterna przybiera formę opowieści uwikłanych w bardzo osobistą historię. Z tych opowieści rodzi się sztuka o pięknie, harmonii, miłości, namiętności i tęsknocie. Opowiadania wyznaczają granice, przywracając kształty historii byłych i tych, które są ciągle żywe i inspirujące. Otwierający wystawę obraz pt. „Czas Zjednoczonej Europy”, to próba konkretyzacji zagadnienia niezwykle abstrakcyjnego i równocześnie nieco przewrotne zwrócenie uwagi na kruchość oraz ulotność zjawiska czasu.

Czas

Nieuchwytna zagadka istnienia, opływająca życie i ontologicznie z nim związana. Artysta podąża duktem czasu, śledząc jego strukturę, zadając pytania o możliwość uchwycenia go
w malarstwie.

 

Metamorfoza

Wrocław. Przeszłość tego miasta, uwikłana w osobiste wspomnienia, wzbogacona
o doświadczenia nowe i żywe, przybiera na płótnach formy na wskroś współczesne, których poszczególne elementy, stopione w jedno, niosą zaskakujące rozstrzygnięcia malarskie.

 

Horyzonty

Przestrzenie uczuć, zjawisk ważnych, a jednocześnie ulotnych, okiełznanych linią
i geometrycznym widzeniem. Delikatne unoszenie w materii malarskiej ku nieznanemu. Ciekawość tego, co za horyzontem.

 

Osmosis

Dukty, rytmy, światła, powidoki miejsc wyśnionych, zapamiętanych. Precyzyjne
i nieprzypadkowe układy kompozycyjne, oparte na narzucającym się porządku ortogonalnych linii, których spotkanie tworzy dynamiczną sytuację na płótnie.

 

Lev Stern
Architekt, rzeźbiarz, malarz.
Urodzony w 1945 roku w Jenakijewem na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Jego rodzina po wojennej tułaczce przez tereny ówczesnego ZSRR osiedliła się w 1948 roku we Wrocławiu. W 1959 roku, przez gęstniejącą, niesprzyjającą sytuację polityczną, wraz
z rodziną emigruje do Izraela.
W 1971 roku uzyskuje dyplom Politechniki w Hajfie na wydziale Architektury. Wtedy też przenosi się do Jerozolimy, gdzie otwiera własne biuro architektoniczne. Wykłada również na Akademii Sztuk Pięknych Bezalei w Izraelu.
W 1984 roku wyjeżdża do Paryża, kończy działalność architektoniczną i skupia się na rzeźbie oraz malarstwie.
W 2011 roku powraca na stałe do Wrocławia.
Od 1982 roku wystawia prace na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych w Izraelu
i Francji, a ostatnio również w Polsce.

Iwona Rosiak

 

LEV STERN

CZTERY OPOWIADANIA

CZAS, METAMORFOZA, HORYZONTY, OSMOSIS

 

wystawa malarstwa

 

wrzesień–październik 2021
foyer NFM, poziom I i II

Wrocław, plac Wolności 1

 

Wernisaż

7 września 2021, godz. 18.00

foyer NFM, poziom I

 

kuratorka: Iwona Rosiak

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz