Chóralna uczta na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej


Gościem specjalnym koncertu galowego był wyśmienity i jedyny w swoim rodzaju Zespół Muzyki Cerkiewnej z Warszawy popularyzujący muzykę cerkiewną, który uświetnił zakończenie pierwszej edycji festiwalu w 1982 r., wówczas znanej jako Dni Muzyki. Dyrygent zespołu ks. Jerzy Szurbak przyczynił się w znacznej mierze do powstania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Zespół Muzyki Cerkiewnej został reaktywowany na prośbę dyrektora festiwalu, aby uroczyście uwieńczyć jubileusz. Program chóru pozostanie ważnym wydarzeniem w historii chóralistyki prawosławnej. Publiczność miała przyjemność usłyszeć „Bogorodice Diewo” S. Rachmaninowa, „Błagosłowi dusze moja Gopoda” F. Miasnikowa (solo: Anna Wyrzykowska – sopran), „Dostojno jest” S. Głowackiego (solo: Liza Wesołowska – sopran, Natalia Szurbak – alt), „Mołytw” S. Kwaśniewskiego (solo: Anna Wyrzykowska – sopran) i „Chwalitie Imia Gospodnie” A. Archangielskiego (solo: Natalia Szurbak – alt, Andrzej Chrostowski – baryton). Pierwszą część koncertu galowego zakończył Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem Iriny Bogdanovich, który zajął drugie miejsce ex aequo w kategorii chórów amatorskich świeckich. Chór wykonał części 3 i 4 z koncertu nr 32 Dymitra Bortniańskiego.

Po przerwie Dziecięcy Chór Centrum Kulturalnego i Litewskiego Radia i Telewizji z Wilna na Litwie wykonał „Chwalitie Imia Gospodnie” Dobra Christowa. Chór pod kierownictwem Reginy Maleckaite zdobył pierwsze miejsce ex aequo w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych. Publiczność bardzo ciepło przyjęła Wokalny Zespół Niewidomych „Consonans” z Charkowa na Ukrainie pod dyrekcją Witaliny Dudy, który otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezesa Zarządu TVP SA za szczególne zaangażowanie w wykonawstwo muzyki cerkiewnej.

Utwór „Otcze nasz” autorstwa Jánosa Boksaya wykonał węgierski Męski Chór św. Efrema z Budapesztu, którym kierują Tamás Bubnó i Lorinc Bubnó. Zespół zajął trzecie miejsce w kategorii chórów zawodowych. „Chwalitie Gospoda s niebies” Pawła Czesnkowa wykonał Chór Uczelni Muzycznej im. Jazepsa Medinsa w Rydze na Łotwie, którym dyrygują Janis Baltinsz oraz Uldis Kokars. Chór zajął pierwsze miejsce w kategorii uczelni muzycznych oraz otrzymał nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kameralny Chór „United” pod dyrekcją Władysława Łysenki zajął trzecie miejsce w kategorii chórów zawodowych i wykonał „Niechaj powni budut usta naszy” Łesi Diczko.

Utwór „Wsiakoje dychanie” Romualda Twardowskiego wykonał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem Mariusza Mroza. Chór zdobył drugie miejsce ex aequo w kategorii chórów amatorskich świeckich.

Na koniec koncertu galowego wszystkie zwycięskie chóry z wyrazami szacunku i dziękczynienia zaśpiewały „Mnohaja leta”.

Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki cerkiewnej. Oby takich inicjatyw na Podlasiu było więcej. Czuję wdzięczność i podziw dla wszystkich występujących chórzystów, dyrygentów oraz organizatorów tej zacnej imprezy.

 

Emilia Zambrzycka

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz