Syntezator sztuki NEOARTE


___________________________________________________________________________________________

Warsztaty:

26.10.2021 – Akademia Syntezatora – warsztaty Reading Sessions dla młodych kompozytorów – prowadzenie NeoQuartet

Indywidualne reading sessions to spotkanie młodego kompozytora  i doświadczonych wykonawców, podczas których twórca ma szansę otrzymania informacji zwrotnej na temat swojego utworu. Do warsztatów zakwalifikowanych zostanie 5 kompozytorów, wyłonionych na podstawie konkursu. Każdy z młodych twórców będzie miał godzinną sesję z zespołom NeoQuartet.

27.10.2021 – Akademia Syntezatora – warsztaty dla młodych kompozytorów – prowadzenie Trond Reinholdtsen

Dwugodzinny wykład/spotkanie, podczas którego uznany kompozytor dzieli się swoją wiedzą ze studentami kompozycji.

29-31.10.2021 – Neo Edu Arte – warsztaty dla dzieci – prowadzenie Agnieszka Płoszajska

Skierowane do dzieci i młodzieży warsztaty zakończone koncertami organizowane są corocznie w innej dzielnicy Gdańska. W roku 2021 będzie to Dolne Miasto. Przez kilka dni festiwalu, codziennie będą odbywały                                         się zajęcia, których efektem będzie krótki koncert wykonany przez młodych adeptów sztuki na niedzielnym koncercie w Ratuszu Staromiejskim.

___________________________________________________________________________________________

Bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy, karnet 7 dniowy – 100 zł normalny, 75 zł ulgowy do kupienia                                               na www.inerticket.pl oraz na 30 minut przed koncertami

Organizator: Stowarzyszenie Neoarte

Partnerzy: Akademia Muzyczna w Gdańsku, Hevelianum, NOMUS | Nowe Muzeum Sztuki, Nadbałtyckie Centrum Kultury | Ratusz Staromiejski, Kolonia Artystów

Mecenasi: Urząd Miejski w Gdańsku, Województwo Pomorskie, MKDNiS, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Grupa NDI, ProHelvetia, Arts Council Norway

{info. pras}

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz