O’Bows Quartet wystąpi w Filharmonii Bałtyckiej


O’Bows Quartet  wystąpi już 4 listopada w ramach cyklu Gdańsk dla Muzyki Polskiej. 

O’Bows Quartet tworzą artystki związane z Operą Bałtycką, Polską Filharmonią Bałtycką i Akademią Muzyczną w Gdańsku. Zespół powstał w 2018 r. ze wspólnej pasji do muzyki kameralnej, a także z potrzeby wszechstronnego rozwoju artystycznego. Od momentu założenia prowadzi ożywioną działalność koncertową i popularyzatorską, prezentując szeroki wachlarz repertuaru. W centrum zainteresowań artystycznych O’Bows Quartet znajduje się literatura XX i XXI w. Zespół często wykonuje stanowiącą niezwykle bogate źródło repertuaru XX-wieczną twórczość kompozytorów brytyjskich, na gruncie której gatunek kwartetu obojowego zyskał szczególną popularność. W repertuarze zespołu znajdują się również utwory okresu klasycznego. Istotnym aspektem działalności kwartetu jest wskrzeszenie oraz upowszechnianie zapomnianych, rzadko wykonywanych XX-wiecznych dzieł autorstwa polskich kompozytorów. Poprzez współpracę zarówno z rodzimymi, jak i zagranicznymi kompozytorami O’Bows Quartet dąży do wzbogacenia literatury o nowe pozycje.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

Sala koncertowa
04/11/2021, piątek, godz. 19:00
Wstęp wolny

 

Gdańsk dla Muzyki Polskiej

 

Visions 4 Gdańsk – O’Bows Quartet swojemu miastu

O’Bows Quartet:
Magdalena Maniewska – obój
Alisa Kopac – skrzypce, muzyk Orkiestry PFB
Joanna Kravchenko – altówka, muzyk Orkiestry PFB
Weronika Kulpa – wiolonczela
Prowadzenie: Konrad Mielnik

Program:
Beniamin Baczewski – Niezmierzone wody [18’]
Maciej Zakrzewski – Nigdy więcej wojny [19’]
Antoni Wojnar – Ulica Mariacka [11’]
Kamil Cieślik – Stellaeburgum (Gwiazdogród) [13’]

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz