Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach TWON

Nowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach TWON

Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 i 16 grudnia 2021 roku zmieniają obowiązujący limit miejsc na widowniach teatralnych z 50% na 30%. Zgodnie z wytycznymi limit nie obowiązuje osób posiadających ważny certyfikat COVID.

Aby w wydarzeniach mogło uczestniczyć więcej osób  Teatr Wielki – Opera Narodowa oferuje tak zwany bilet z certyfikatem COVID.

 

Limit 30% nie dotyczy osób, które okażą pracownikowi obsługi widowni przy wejściu do teatru bilet wraz z jednym z poniższych zaświadczeń:

 

– unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,- zaświadczeniem o szczepieniu, potwierdzającym, że jego posiadacz otrzymał szczepionkę przeciwko COVID,
– zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu, potwierdzającym, że jego posiadacz poddał się testowi NAAT lub szybkiemu testowi antygenowemu wymienionemu we wspólnym i – zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID, opracowanym na podstawie zalecenia Rady z dnia 20 stycznia 2021 r., wykonanym przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący w państwie członkowskim wydającym zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, datę jego wykonania oraz wynik testu; test jest ważny 24h,
– zaświadczeniem o powrocie do zdrowia, potwierdzającym, że jego posiadacz powrócił do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 stwierdzonym na podstawie dodatniego wyniku testu NAAT wykonanego przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący.

Nieokazanie jednego z powyższych zaświadczeń skutkuje odmową wstępu na wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

 

W przypadku osób, które zakupiły bilet z certyfikatem COVID, należy zabrać ze sobą certyfikat (bądź okazać go na ekranie telefonu). Widzowie zobowiązani są także do zakrywania nosa i ust podczas całego pobytu w teatrze.

 

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest też złożenie oświadczenia o stanie zdrowia w wersji online (na 48 godzin przed rozpoczęciem spektaklu) bądź w wersji papierowej w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Organizatorzy zachęcają do składania oświadczenia o stanie zdrowia online, co pozwoli usprawnić obsługę przed wejściem do teatru. Złożenie oświadczenia o stanie zdrowia obowiązuje wszystkie osoby.

{info. pras}

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz