Koncert absolwentów Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach


Koncert absolwentów Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu odbędzie w sobotę 12 marca o godz. 19 w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach. Wystąpią soliści i kameraliści młodego pokolenia: Natan Dondalski, Marta Gidaszewska, Marcin Koziak, Robert Łaguniak, Michał Rot, Aleksandra Świgut.

W programie Koncertu znajdą się utwory kameralne i solowe. Pierwszą część koncertu wypełnią utwory Milhaud’a, Juona, Moszkowskiego w wykonaniu tria fortepianowego a w drugiej obok mało znanych szerokiemu gronu odbiorców utworów Statkowskiego, Sindinga usłyszymy monumentalną Sonatę b- moll Chopina.

 

Artyści biorący udział w koncercie są absolwentami Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym – obecnie Program ZDOLNI- od niemal 40 lat prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

 

Koncert towarzyszy XXVIII Warsztatom Muzyki Kameralnej, na którym spotyka się kilkudziesięciu stypendystów Programu. Zajęcia w Lusławicach poświęcone są kameralistyce oraz wspólnemu rozwijaniu wiedzy dotyczącej interpretowanych utworów. Zgodnie z ideą Funduszu, którą jest wspieranie rozwoju w sposób kompletny i wszechstronny do udziału w Warsztatach są zapraszani muzycy , plastycy i humaniści. W programie warsztatów – w nawiązaniu do tradycji miejsca spotkania, związanego z działalnością arian i Fausta Socyna – kontynuujemy i rozwijamy działalność Szkoły Lusławickiej. Szkoła obejmuje zbiór wykładów, warsztatów i spotkań poświęconych problematyce reformacji. Warsztaty wpisują się w idee Krzysztofa Pendereckiego, założyciela i patrona ECM „dążenie do upowszechniania wśród szerokich kręgów słuchaczy dzieł tworzonych współcześnie i wykonywanych przez muzyków młodego pokolenia i ich mistrzów”. Warsztaty są także okazją do odkrycia nowych dziedzin nauki, poznania świata z nieco innej strony oraz nawiązania przyjaźni, które przenoszą się na tworzenie spójnego środowiska muzycznego.

 

Koncert absolwentów jest jednym z dwóch wydarzeń XXVIII Warsztatów Muzyki Kameralnej otwartych dla publiczności. Drugim będzie Koncert Muzyki Kameralnej w wykonaniu uczestników warsztatów (piątek 18 marca o godz. 19), podczas którego zaprezentują oni przygotowane w trakcie dwutygodniowej pracy utwory. Zapraszamy na oba wydarzenia, w których spotyka się kilka pokoleń muzyków – wszystkich łączy wspólna muzyczna pasja i Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci!

 

Koncert absolwentów odbędzie się w sobotę 12 marca 2022 o godz. 19.00

w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

 

Więcej informacji i bilety

 

{info. pras}

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz