Laureaci Złotych Fryderyków – Muzyka Poważna


Akademia Fonograficzna ogłosiła laureatów Złotych Fryderyków 2022 w muzyce poważnej. Ta szczególna nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w tym roku została przyznana: Januszowi Olejniczakowi – jednemu z najwybitniejszych współczesnych chopinistów oraz Stanisławowi Gałońskiemu – uznanemu dyrygentowi i popularyzatorowi muzyki dawnej.

 

Akademia Fonograficzna ogłosiła laureatów Złotych Fryderyków w muzyce poważnej. Ta szczególna nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w tym roku została przyznana: Januszowi Olejniczakowi jednemu z najwybitniejszych współczesnych chopinistów oraz Stanisławowi Gałońskiemu uznanemu dyrygentowi i popularyzatorowi muzyki dawnej.

 

Złoty Fryderyk uznawany jest za wyróżnienie niezwykle cenne, przyznawane za całokształt twórczości artystom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury muzycznej. Co roku Rada Akademii Fonograficznej przyznaje złote statuetki tylko kilku osobom. Nagrody wręczane są podczas Gali Muzyki Poważnej oraz Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu.

 

Laureaci Złotgo Fryderyka Muzyka Poważna

 

W tym roku Rada Akademii sekcji muzyki poważnej zdecydowała o przyznaniu Złotego Fryderyka dwóm wybitnym artystom. W piątek 22 kwietnia, podczas Gali Muzyki Poważnej, Złoty Fryderyk zostanie wręczony Januszowi Olejniczakowi, jednemu z najwybitniejszych współczesnych chopinistów oraz Stanisławowi Gałońskiemu, uznanemu dyrygentowi i popularyzatorowi muzyki dawnej.

 

Urodzony we Wrocławiu Janusz Olejniczak w 1970 roku został najmłodszym laureatem Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Potem sam wielokrotnie zasiadał w jury konkursów pianistycznych i dawał lekcje mistrzowskie w Europie, Kanadzie, Japonii, Kolumbii. Poza repertuarem klasycznym artysta wykonuje także polską muzykę współczesną (m.in. Lutosławski, Górecki, Kilar). Koncertuje w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii, występował z orkiestrami pod dyrekcją Witolda Rowickiego, Stanisława Wisłockiego, Kazimierza Korda, Jerzego Maksymiuka, Wojciecha Michniewskiego, Charlesa Dutoit, Andrzeja Borejki i innych. Jest stałym gościem festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie, a jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 40 nagrań, w tym ścieżki dźwiękowe do filmów Pianista Romana Polańskiego i Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego. Spośród wielu nagrań dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina szczególną uwagę zwraca komplet mazurków na instrumencie z epoki. Artysta został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Złotym Medalem Gloria Artis (2005) oraz ośmiokrotnie nagrodą Fryderyk.

 

Równie bogaty życiorys zawodowy ma kolejny laureat Złotego Fryderyka, Stanisław Gałońskidyrygent i popularyzator muzyki dawnej. Już jako dwunastolatek został organistą w kościele i założył chór kościelny na Podolu. Kiedy przeniósł się do Krakowa, rozpoczął współpracę z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, był organistą w kościele św. Barbary, a jednocześnie studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz do 1955 dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u Witolda Krzemieńskiego i Bohdana Wodiczki. Był dyrygentem chóru Filharmonii Krakowskiej i Opery, a w Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie zorganizował pierwszą w Polsce szkolną orkiestrę i chór oratoryjny.

 

W 1961 roku przeniósł się do Bydgoszczy i założył tam zespół muzyki dawnej Capella Bydgostiensis pro Musica Antiqua, ale po latach powrócił do Krakowa, by dać początek orkiestrze Capella Cracoviensis. Koncertował z nią od 1970 do 2008roku – od Europy po Stany Zjednoczone, Chiny i Tajwan. Ma na koncie wiele nagrań płytowych, przede wszystkim dawnej muzyki polskiej, m.in. cykle Musica Antiqua Polonica, Początki Polifonii, a także Kolędy polskie i Pieśni wielkopostne. Jest dwukrotnym laureatem nagrody Fryderyk.

 

Laureaci w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu zostaną ogłoszeni 20 kwietnia.

 

Do tej pory nagrodą Złotego Fryderyka w kategorii muzyki poważnej uhonorowani zostali:: Agnieszka Duczmal, Jan Ekier, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Jakowicz, Jacek Kaspszyk, Wojciech Kilar, Kazimierz Kord, Konstanty Andrzej Kulka, Bernard Ładysz, Jan Łukaszewski, Jerzy Maksymiuk, Ewa Michnik, Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Jadwiga Rappé, Władysław Szpilman, Antoni Wit, Krystian Zimerman.

 

 

Organizator wydarzenia: Związek Producentów Audio Video, Akademia Fonograficzna.

Gospodarze wydarzenia: Miasto Szczecin, Pomorze Zachodnie, Opera na Zamku w Szczecinie.

Partnerzy: Związek Artystów Wykonawców Stoart, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Szczecińska Agencja Artystyczna, ŠKODA.

Producent Gali: High Events.

Partner technologiczny: Spotify.

Patroni medialni Gali Muzyki Poważnej: TVP Kultura, magazyn „Presto”.

 

 

Fryderyki przyznawane są od 1994 roku w ponad 30 kategoriach muzyki rozrywkowej, jazzowej i poważnej. Autorem wręczanej od 1998 roku statuetki jest Dorota Dziekiewicz-Pilich.

 

Laureatów nagród wskazuje co roku Akademia Fonograficzna, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1 700 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

 

Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii wskazują już tylko jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulegnie liczba zwycięzców.

{info. pras}

 

 

Źródło: Prosto o Muzyce


Dodaj komentarz