Kantata BWV 14

Kantata BWV 14
Kantata BWV 14
Kantata BWV 14 – kantata czternasta. „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit” – Gdyby nie stał był przy nas Bóg. na sopran, tenor i bas, zespół wokalny, corno, obój I+II, smyczki i basso continuo skomponowana, na czwartą niedzielę po święcie Trzech Króli przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 30 stycznia 1735 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

Kantata BWV 14 – Gdyby Bóg nie był z nami przez cały ten czas

Gdyby nie stał był przy nas Bóg

1. Coro

Corno da caccia e Oboe I/II all’ unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

Gdyby nie stał był przy nas Bóg –
Izrael niech tak powie –
Gdyby nie stal był przy nas Bóg,
Nadziei zbyłby człowiek,
Bośmy gromadką małą wszak,
Którą we wzgardzie ma ten świat,
Co na nas chce nastawać.

2. Aria S

Corno da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

Nasza siła jest zbyt słaba,
By się wrogom przeciwstawić.

Gdyby nie stał przy nas Bóg,
Prędko mógłby groźny wróg
Nawet życia nas pozbawić

3. Recitativo T

Continuo

Gdyby tylko Bóg się zgodził,
Śmierci cios by w nas ugodził;
Wrogowie by nas porwali,
Tak gniewu są pełni cali.
Byłyby wszak ich złości
Jak powódź we wściekłości;
Której spieniona woda już by nas zalała,
I żadna ludzka siła by jej nie wstrzymała.

4. Aria B

Oboe I/II, Continuo

Wolniśmy już ode wrogów,
Gdy sam Bóg jest nam obroną.
Bo gdy jako dzikie fale
Uderzają w groźnym szale.
To nas dłonie Twoje chronią.

5. Choral

Corno da caccia e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Continuo

Chwała Bogu, który nie chce,
Aby grzech więził człeka.
Jak ptak z sieci uwalnia się,
Dusza grzechom ucieka.
I oto jest porwana sieć,
Abyśmy wolność mogli mieć;
Z nami jest Imię Pana.

TŁUMACZENIE: KANTATA BWV 14 – ARMIN I ANDRZEJ TESKE, 2004
200 Kantat

We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

We wpisie Kantata BWV 72, źródłem jej omówienia jest opracowanie autorskie prof. UW Warszawskiego Szymona Paczkowskiego.

Wykonanie: Kay Johannsen

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

Treść oryginalna

Kantata BWV 14 – Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

1. Coro

Corno da caccia e Oboe I/II all’ unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
So soll Israel sagen,
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
Wir hätten müssen verzagen,
Die so ein armes Häuflein sind,
Veracht’ von so viel Menschenkind,
Die an uns setzen alle.

2. Aria S

Corno da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

Unsre Stärke heißt zu schwach,
Unserm Feind zu widerstehen.

Stünd uns nicht der Höchste bei,
Würd uns ihre Tyrannei
Bald bis an das Leben gehen.

3. Recitativo T

Continuo

Ja, hätt es Gott nur zugegeben,
Wir wären längst nicht mehr am Leben,
Sie rissen uns aus Rachgier hin,
So zornig ist auf uns ihr Sinn.
Es hätt uns ihre Wut
Wie eine wilde Flut
Und als beschäumte Wasser überschwemmet,
Und niemand hätte die Gewalt gehemmet.

4. Aria B

Oboe I/II, Continuo

Gott, bei deinem starken Schützen
Sind wir vor den Feinden frei.
Wenn sie sich als wilde Wellen
Uns aus Grimm entgegenstellen,
Stehn uns deine Hände bei.

5. Choral

Corno da caccia e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Continuo

Gott Lob und Dank, der nicht zugab,
Dass ihr Schlund uns möcht fangen.
Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab,
Ist unsre Seel entgangen:
Strick ist entzwei, und wir sind frei;
Des Herren Name steht uns bei,
Des Gottes Himmels und Erden.

Kantata BWV 14 – Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

Jasny blask w ciemności
Ostatnia niedziela po Objawieniu Pańskim mówi o jasnym doświadczeniu. Uczniowie widzą przemienionego Jezusa na górze i rozpoznają: To jest Syn Boży. „Tutaj dobrze jest być” — mówi Piotr. „Zbudujmy chaty.” Są poruszeni przez Boga, jak Mojżesz, którego Bóg wzywa z ognia, i jak widzący Jan na Patmos. Ale nikt nie może poprzestać na takim doświadczeniu. Każdy musi wrócić do codzienności, często dość do cierpienia. Ale wszyscy zabierają ze sobą jasne światło, które zachęca ich do dalszego życia w Bożym świetle.

%d bloggers like this: