Instrument: Symfoniczne

Harfa - Grayscale Photo of Person Playing Arpa
Muzyka
PpiotrR

Harfa

Harfa należy do rodziny instrumentów strunowych szarpanych. Oznacza to, że dźwięk wydobywa się przez szarpanie strun palcami lub paznokciami. Jej nazwa pochodzi od włoskiego słowa arpa. Instrument ten znany był

Kliknij po więcej »
Kontrabas - cello, violoncello, musical instrument
Muzyka
PpiotrR

Kontrabas

Kontrabas, najniższy strojem i największy instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony), z pudłem rezonans. w górnej części wydłużonym i przechodzącym bezpośrednio w krótką szyjkę zakończoną ślimakiem, z szerokimi boczkami

Kliknij po więcej »
Wiolonczela - woman in black long sleeve shirt riding on black wheel chair
Muzyka
PpiotrR

Wiolonczela

Wiolonczela składa się z dużego pudła rezonansowego z dwoma otworami w kształcie stylizowanej litery f oraz gryfu z bez progową podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Struny, podparte na

Kliknij po więcej »
Altówka - brown violin on white textile
Muzyka
PpiotrR

Altówka

Altówka pochodzi od włoskiego viola. Nazwę tę początkowo używano do określenia violi da gamba, czyli instrumentu przytrzymywanego pomiędzy kolanami. Jednak za prawdziwego przodka zarówno skrzypiec jak i altówki należy uznać

Kliknij po więcej »
Skrzypce - A Woman Playing Violin
Muzyka
PpiotrR

Skrzypce nowoczesnej orkiestry

Skrzypce nowoczesnej orkiestry dalej jak dawniej pozostają i są jednymi z najstarszych i najpiękniejszych instrumentów muzycznych. Nazwa pochodzi od włoskiego violino, co oznacza małą wiolę. Obecną estetyczną i delikatną postać

Kliknij po więcej »
Fortepian
Muzyka
PpiotrR

Fortepian

Fortepian – to klawiszowy, młoteczkowy, strunowy instrument muzyczny. W fortepianie struny rozpięte na stalowej ramie uderzane są młoteczkami wyściełanymi filcem. Naciśnięcie klawisza powoduje uderzenie młoteczka w strunę, przenosząc jednocześnie dynamikę

Kliknij po więcej »