Harfa

Harfa - Grayscale Photo of Person Playing Arpa

Harfa należy do rodziny instrumentów strunowych szarpanych. Oznacza to, że dźwięk wydobywa się przez szarpanie strun palcami lub paznokciami. Jej nazwa pochodzi od włoskiego słowa arpa. Instrument ten znany był już w starożytności, m.in. w Mezopotamii i Egipcie 3000 lat p.n.e.

Kontrabas

Kontrabas - cello, violoncello, musical instrument

Kontrabas, najniższy strojem i największy instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych (chordofony), z pudłem rezonans. w górnej części wydłużonym i przechodzącym bezpośrednio w krótką szyjkę zakończoną ślimakiem, z szerokimi boczkami i płaską płytą dolną, załamaną daszkowato ku górze, wzmocnioną od wewnątrz czterema listwami poprzecznymi.

Wiolonczela

Wiolonczela - woman in black long sleeve shirt riding on black wheel chair

Wiolonczela składa się z dużego pudła rezonansowego z dwoma otworami w kształcie stylizowanej litery f oraz gryfu z bez progową podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Struny, podparte na mostku, napinane są za pomocą klinowych naciągów. Struny wiolonczeli były niegdyś wykonywane z preparowanych jelit zwierzęcych lub z linek tkanych ze srebrnych drutów.

Altówka

Altówka - brown violin on white textile

Altówka pochodzi od włoskiego viola. Nazwę tę początkowo używano do określenia violi da gamba, czyli instrumentu przytrzymywanego pomiędzy kolanami. Jednak za prawdziwego przodka zarówno skrzypiec jak i altówki należy uznać violę da braccio opieraną na ramieniu.

Skrzypce nowoczesnej orkiestry

Skrzypce - A Woman Playing Violin

Skrzypce nowoczesnej orkiestry dalej jak dawniej pozostają i są jednymi z najstarszych i najpiękniejszych instrumentów muzycznych. Nazwa pochodzi od włoskiego violino, co oznacza małą wiolę. Obecną estetyczną i delikatną postać przybrały w XVII w

Fortepian

Fortepian

Fortepian – to klawiszowy, młoteczkowy, strunowy instrument muzyczny. W fortepianie struny rozpięte na stalowej ramie uderzane są młoteczkami wyściełanymi filcem. Naciśnięcie klawisza powoduje uderzenie młoteczka w strunę, przenosząc jednocześnie dynamikę uderzenia w klawisz.