Köchel Catalogue

20 lipca 2015

Wolfgang Amadeus Mozart – Kirchensonate in F-Dur KV 244

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Kirchensonate in F-Dur KV 244 Church sonata in F major KV 244 Sonate d’église en fa majeur KV 244 Sonata da chiesa […]