Kategoria: Muzyka poważna

Kantata BWV 57
PpiotrR

Kantata BWV 57

Kantata BWV 57. Jan Sebastian Bach – Kantata pięćdziesiąta siódma. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet” – Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, na Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 110
PpiotrR

Kantata BWV 110

Kantata BWV 110. Johann Sebastian Bach – Kantata stodziesiąta. Unser Mund sei voll Lachens – Niech usta nasze będą pełne śmiechu, na Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i

Kliknij po więcej »
La Forza Del Destino
PpiotrR

La forza del destino

Moc przeznaczenia – La forza del destino, napisana dla dworskiej Opery Carskiej w Petersburgu i wystawiona tam z wielkim przepychem, nie odniosła sukcesu. Z pewnością zaważyły na tym specyficzne warunki

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 132
PpiotrR

Kantata BWV 132

Kantata BWV 132. Johann Sebastian Bach – Kantata stotrzydziestadruga. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn! – Drogi gotujcie i gościńce wszystkie, na Czwartą Niedzielę Adwentu przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 136
PpiotrR

Kantata BWV 136

Kantata BWV 136. Johann Sebastian Bach – Kantata stotrzydziestaszósta. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz – Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje, na Ósmą Niedzielę po Zesłaniu Ducha

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 186a
PpiotrR

Kantata BWV 186a

Kantata BWV 186a. Johann Sebastian Bach – Kantata stoosiemdziesiątaszósta a. Kantata BWV 186a – Nie gorsz się duszo ma, na Trzecią Niedzielę Adwentu przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 91
PpiotrR

Kantata BWV 91

Kantata BWV 91. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Gelobet seist du, Jesu Christ – Pochwalon Jezu Chryste bądź, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 63
PpiotrR

Kantata BWV 63

Kantata BWV 63. Johann Sebastian Bach – Kantata sześćdziesiąta trzecia. Christen, ätzet diesen Tag – Kujcie dzień ów chrześcijanie, na Pierwszy dzień Bożego Narodzenia przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w

Kliknij po więcej »
Kantata BWV 1
PpiotrR

Kantata BWV 1

Kantata BWV 1. Johann Sebastian Bach – Kantata pierwsza. Wie schön leuchtet der Morgenstern – Jak pięknie nam jutrzenka lśni, na Święto Zwiastowania Maryi Pannie przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym

Kliknij po więcej »