Spis treści

Spis treści wpisu

Wybierz Serię
ZAMKNIJ KARTĘ
Serie wpisów


Inne wpisy w serii:

Clara Schumann

Clara Schumann za życia znacznie przyćmiła sławę jej męża, Roberta, jako jednego z największych pianistów koncertowych epoki. Oprócz występów komponowała, a w ostatnich latach jej muzyce zaczęto poświęcać uwagę, na jaką zasługuje. Jest to jedyny ukończony Koncert fortepianowy Clary: prawykonanie utworu odbyło się w 1835 roku z orkiestrą Gewandhaus w Lipsku z dyrygentem (i kompozytorem) Feliksem Mendelssohnem na podium.

Clara Schumann – Sylwetka

Clara Schumann była nie tylko wybitną pianistką, ale także kompozytorką, która stworzyła wiele utworów na fortepian i orkiestrę. Jej Koncert fortepianowy a-moll jest jednym z najbardziej znanych i cenionych dzieł w jej dorobku. Koncert ten powstał w latach 1833-1836, kiedy Clara miała zaledwie 14-17 lat.

Był to prezent dla jej nauczyciela i przyszłego męża, Roberta Schumanna, który zachwycał się talentem i pomysłowością swojej uczennicy.

Koncert składa się z trzech części: Allegro maestoso, Romanza i Finale. Pierwsza część jest pełna dramatyzmu i ekspresji, druga jest liryczna i melancholijna, a trzecia jest żywiołowa i radosna.

Clara Schumann wykazała się w tym utworze nie tylko mistrzostwem technicznym, ale także głębokim zrozumieniem formy koncertowej i dialogu między fortepianem a orkiestrą. Koncert fortepianowy a-moll jest przykładem romantycznego stylu kompozytorskiego Clary Schumann, który łączył w sobie wpływy Chopina, Mendelssohna i oczywiście Roberta Schumanna.

Clara Schumann – narodziny

Clara Schumann urodziła się w Lipsku w 1819 roku jako córka Friedricha Wiecka i Mariane Tromlitz, obojga pianistów i nauczycieli gry na fortepianie.

Jej matka była także śpiewaczką. Clara była cudownym dzieckiem, które zaczęło grać na fortepianie w wieku pięciu lat pod kierunkiem ojca. W 1830 roku zadebiutowała publicznie w Lipsku, a w następnych latach koncertowała po całej Europie, zdobywając uznanie publiczności i krytyki. W 1838 roku została uhonorowana przez dwór austriacki i przyjęta do prestiżowego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki (Gesellschaft der Musikfreunde) w Wiedniu.

Clara Schumann – Małżeństwo

W 1840 roku poślubiła Roberta Schumanna, którego poznała w 1828 roku jako ucznia swojego ojca. Małżeństwo to było bardzo szczęśliwe i twórcze, ale także naznaczone trudnościami finansowymi i chorobą psychiczną Roberta. Clara wspierała męża jako pianistka, wykonując jego utwory i promując je na świecie. Para miała ośmioro dzieci, z których czworo zmarło przed osiągnięciem dorosłości. W 1853 roku zaprzyjaźnili się z Johannesem Brahmsem, który stał się bliskim przyjacielem i współpracownikiem Clary po śmierci Roberta w 1856 roku.

Clara Schumann – dalsza kariera i śmierć

Clara kontynuowała swoją karierę koncertową przez kolejne dziesięciolecia, często występując z Josephem Joachimem i innymi muzykami kameralnymi. Od 1878 roku była wpływową pedagożką gry na fortepianie w Konserwatorium Hochschule we Frankfurcie nad Menem, gdzie kształciła wielu międzynarodowych studentów. Zajmowała się także wydawaniem dzieł swojego męża (opublikowanych w latach 1881-1893). Zmarła we Frankfurcie nad Menem w 1896 roku i została pochowana obok Roberta w Bonn.

77 / 100
Nawigacja Serii<< Rebecca Dale Requiem

twój komentarz