Spis treści

Spis treści wpisu

Dzisiaj chciałbym polecić dzieło rówieśnika Jana Sebastiana ale piszącego na potrzeby kościoła katolickiego, a mianowicie  Jana Dismasa Zelenki.

Pokrótce z Wikipedii

Większość życia kompozytor ten spędził na dworze saskim u Augusta II. Dwór ten był dwuwyznaniowy, ponieważ sam elektorat Saksonii był ewangelicki (luterański), ale elektor Fryderyk August II musiał przejść na katolicyzm, by zostać królem Polski. Tak jak Johann Sebastian Bach i inni kompozytorzy odpowiadali za przygotowywanie oprawy muzycznej do nabożeństw i uroczystości protestanckich, tak Zelenka odpowiadał za część katolicką.

W swej epoce był bardzo ceniony, a i dziś chwali się jego muzykę za jej niezwykłą energię i “rozmach”. Zelenka komponował niemal wyłącznie dzieła religijne, dlatego nazywany jest czasem “katolickim Bachem”, jednak ze względu na obecność wirtuozerii w jego muzyce skrzypcowej wspominany jest też czasem jako “czeski Vivaldi“.

twój komentarz