4 lut 24 / Sexagesimae Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna