2 lut 24 / Mariä Reinigung Oczyszczenie Maryi / Święto Ofiarowania Pańskiego /

14 marca 2023

Kantata BWV 83

Kantata BWV 83 - Erfreute Zeit im neuen Bunde  (Radosny czas w nowym przymierzu), to kantata kościelna napisana przez Jana Sebastiana Bacha