Kolejny pstryczek Unii względem PiS. Parlament Europejski docenił działania Komitetu Obrony Demokracji.Komitet organizujący protesty przeciw atakom władzy na instytucje państwa prawa został uhonorowany Europejską Nagrodą Obywatelską. To ustanowione w 2008 roku wyróżnienie jest przyznawane za działania na rzecz promowania wartości europejskich. Parlament Europejski nagradza w kilku kategoriach: promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi, ułatwianie transgranicznej bądź ponadnarodowej współpracy w ramach UE i codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

KOD nagrodzony przez Parlament Europejski

Każdy eurodeputowany może nominować jednego kandydata do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Komitet Obrony Demokracji wskazała Róża Thun. W uzasadnieniu zaznaczyła, że KOD „skupia obywateli wokół wspólnych wartości europejskich, a wciągu pięciu miesięcy stał się rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych”. A także, że „w pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich”.

Link do źródła artykułu