a tempo (wł.) – we właściwym tempie; oznacza powrót do poprzednio oznaczonego w utworze tempa, po jego chwilowej zmianie; oznaczenie często stosowane w częściach repryzowych.

Termin wiki: a tempo

Kategorie: Muzyka

a tempo

a tempo (Wikipedia)

a tempo (wł. do taktu) – termin muzyczny, tekstowy element notacji muzycznej w postaci adnotacji nakazującej wykonawcy powrót do oryginalnego tempa po jego epizodycznej zmianie określonej innymi adnotacjami, takimi jak np.: ritardando (zwolnienie), più lento (wolniej), ad libitum itp.