Części Koncertu: 1-Allegro | 2-Andante ma adagio | 3-Rondo: Tempo di Menuetto - I część jest wstępem w formie sonatowej. Andante ma adagio tchnie spokojem i liryzmem. Część III to rondo w tanecznym tempie menueta.

Termin wiki: Koncert na fagot i orkiestrę KV 191

Kategorie: Muzyka
Koncert fagotowy B-dur (KV 191) – koncert na fagot i orkiestrę, skomponowany przez Wolfganga Amadeusa Mozarta w 1774. Wikipedia
Data skomponowania: 4 czerwca 1774