Termin wiki: Radio

Kategorie: Android, Internet, Muzyka
Radio (Wikipedia)

Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal radiowych.