Spis treści

Spis treści wpisu

[fontpress type=”fontface” name=”Luminari” size=”2.6em” lh=”2.3em” color=”#950049″ shadow=”1.5_1.5_1.3_rgb(0, 0, 0)”]Muzyka na Boże Ciało [/fontpress]

D zisiaj w całym kościele katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała, z tej okazji przygotowałem porcję muzyki specjalnie skomponowanej przez Józefa Haydna na Boże Ciało, a są to Motetti de Venerabili Sacramento. 

[cq_vc_tabs tabsstyle=”style3″ tabstitle=”Tekst Łaciński,Tekst Polski,” iconsupport=”yes” tabsicon=”fa-text,fa-text” rotatetabs=”0″][tabitem]

1. Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potes, tantum aude: quia major omni laude, nec laudare sufficis. Laudis thema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur.

2. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum, non mittendus canibus.

3. In figuris praesignatur, cum Isaac immolatur, Agnus Paschae deputatur datur manna patribus.

4. Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere: tu nos pasce, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium.
[/tabitem]
[tabitem]

1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela, chwalże wodza i pasterza, chwal hymnami i z psałterza. Ile możesz, tyle chwal Go, bo nad wszelką jest On chwalbę, ani sprostasz dość Go chwalić. Nade wszystko godzien chwały życiodajny chleb i żywy, który daje ci dziś Pan.

2. Oto jest chleb anielski, dany na pożywienie pielgrzymom: chleb prawdziwy dla synów, nie rzucaj go psom.

3. Czego znakiem dotąd byla ofiara z Izaaka, to ziściło się w Paschalnym Baranku; manna dana naszym ojcom

4. Dobry pasterzu, chlebie prawdziwy, Jezu, bądź nam miłościwy: Ty nas paś, Ty chroń nas, daj nam dobro poznać w świecie żyjących.
[/tabitem][/cq_vc_tabs]

P amiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

W celu poznania historii obrzędów Bożego Ciała polecam artykuł zamieszczony na stronie czytelni Internetowej Liturgii Godzin.

twój komentarz