Muzyka na Boże Ciało

jozefhaydnkompozytor
Dzisiaj w całym kościele katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała, z tej okazji przygotowałem porcję muzyki specjalnie skomponowanej przez Józefa Haydna na Boże Ciało, a są to Motetti de Venerabili Sacramento.
Muzyka na Boże Ciało

[dropcap]D[/dropcap]zisiaj w całym kościele katolickim obchodzone jest Święto Bożego Ciała, z tej okazji przygotowałem porcję muzyki specjalnie skomponowanej przez Józefa Haydna na Boże Ciało, a są to Motetti de Venerabili Sacramento. 

  [tabitem]

  1. Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potes, tantum aude: quia major omni laude, nec laudare sufficis. Laudis thema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur.

  2. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum, non mittendus canibus.

  3. In figuris praesignatur, cum Isaac immolatur, Agnus Paschae deputatur datur manna patribus.

  4. Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere: tu nos pasce, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium.
  [/tabitem]
  [tabitem]

  1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela, chwalże wodza i pasterza, chwal hymnami i z psałterza. Ile możesz, tyle chwal Go, bo nad wszelką jest On chwalbę, ani sprostasz dość Go chwalić. Nade wszystko godzien chwały życiodajny chleb i żywy, który daje ci dziś Pan.

  2. Oto jest chleb anielski, dany na pożywienie pielgrzymom: chleb prawdziwy dla synów, nie rzucaj go psom.

  3. Czego znakiem dotąd byla ofiara z Izaaka, to ziściło się w Paschalnym Baranku; manna dana naszym ojcom

  4. Dobry pasterzu, chlebie prawdziwy, Jezu, bądź nam miłościwy: Ty nas paś, Ty chroń nas, daj nam dobro poznać w świecie żyjących.
  [/tabitem]

  [dropcap]P[/dropcap]amiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

  W celu poznania historii obrzędów Bożego Ciała polecam artykuł zamieszczony na stronie czytelni Internetowej Liturgii Godzin.