Kategoria: Muzyka

Muzyka to RelaksuPrzyjemnościWytchnieniaRozkoszy chwile

Muzyka to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Muzyka ma wiele gatunków i stylów, które różnią się między sobą pod względem formy, harmonii, rytmu, melodii, instrumentacji i innych cech. Muzyka to także sposób wyrażania emocji, myśli, doświadczeń i mądrości. Muzyka towarzyszy ludzkości od zarania dziejów i jest ważnym elementem kultury i tożsamości. Muzyka to nie tylko rozrywka, ale także sztuka, nauka i filozofia.

 

27 marca 2024
La Forza Del Destino

La forza del destino

La forza del destino - Moc przeznaczenia, napisana dla dworskiej Opery Carskiej w Petersburgu i wystawiona tam z wielkim przepychem, nie odniosła sukcesu. Z pewnością zaważyły na tym specyficzne warunki panujące wówczas w Rosji (walka o narodową operę rosyjską, za którą opowiadało się mieszczaństwo i postępowy odłam inteligencji), niemniej jednak i sam Verdi nie był ze swego dzieła zadowolony. Dokonał w nim więc wraz z librecistą szeregu zmian i przeróbek, i w tej nowej postaci wystawiona w La Scali opera zdobyła już pełne powodzenie.
25 marca 2024
Ferme merveileux infini - Musique Russe | Ensemble Syntagma

Ferme merveilleux infini

Ferme merveileux infini - dla wyciszenia na poprawę nastroju polecam utwory z albumu Musique Russe Baroque. Naprawdę uspokajający ton utworów w całym albumie sprawia, że po ich wysłuchaniu poczujesz się jak nowo narodzony. Bez stresu na duszy lekki. Naprawdę porządna porcja wyciszającej muzyki.
24 marca 2024
Afrykanka

Afrykanka

Afrykanka ,najlepsza opera Giacomo Meyerbeera, kompozytor pracował nad nią ponad ćwierć wieku. Jej prapremiera odbyła się 28 IV 1865 w Paryżu. Z tytułami oper bywa rozmaicie. Il Trovatore G. Verdiego zwykło się w Polsce tłumaczyć jako Trubadur, tymczasem akcja tej opery rozgrywa się w Hiszpanii w XV w., kiedy muzyka fr. trubadurów należała już do zamierzchłej przeszłości. Z Afrykanką Meyerbeera jest nieco inaczej. Pomylił się nie tłumacz, lecz sam librecista, E. Scribe, w każdym razie przy pełnej akceptacji kompozytora.