opus dei - Mozart complete works

Amadeusz Mozart
i jego...
Opus Dei

Muzyka Amadeusza to swoiste Opus Dei – Mozart był jednym z najwybitniejszych i najważniejszych twórców w historii muzyki, który zaliczany jest do trójki tzw. „klasyków wiedeńskich” razem z Haydnem i Beethovenem.

Amadeusz Mozart radość i smutek 10 ponadczasowych dzieł
Mały wstępniak do wielkiego dorobku kompozytora
Nakładka filmu do wpisu Amadeusz Mozart radość i smutek

Katalog dzieł

Twórczość mistrza Amadeusza obejmuje ponad 600 utworów w różnych gatunkach muzycznych, takich jak symfonie, koncerty, opery, sonaty, msze i requiem. 

Jego dorobek kompozytorski został skatalogowany przez Ludwiga von Köchela, który nadał każdemu utworowi numer i dwie litery KV (Köchel-Verzeichnis). Im niższy numer KV, tym wcześniejsze dzieło Mozarta, a im wyższy – tym późniejsze i dojrzalsze. Pracując nad opracowaniami jego muzyki, korzystam z tego uporządkowanego katalogu. W mojej muzycznej encyklopedii będę więc zamieszczał artykuły o dziełach Mozarta zgodnie z porządkiem katalogu KV.

[pt_view id="a0bc55et12"]
23 / 100