Playlista “Efekt Mozarta”

[TS-VCSC-Youtube content_type=”playlist” content_playlist=”http://pl.youtube.com/p/6DFDC04C80B449EC” video_start=”0″ video_end=”0″ video_related=”true” lightbox_play=”false” content_lightbox=”true” content_youtube_trigger=”playcover” content_youtube_image_simple=”false” content_image_height=”height: 100%;” content_youtube_icon=”ts-awesome-glass” content_youtube_iconsize=”30″ content_youtube_iconcolor=”#cccccc” content_youtube_buttontext=”View Video” content_youtube_title=”Efekt Mozarta” lightbox_group_name=”nachogroup” lightbox_effect=”random” content_tooltip_html=”false” content_tooltip_content=”Zobacz Utwory z Efektu Mozarta” content_tooltip_position=”ts-simptip-position-top” tooltipster_offsetx=”10″ tooltipster_offsety=”20″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Don Campbell opracował zestawienia utworów Mozarta w celu wykorzystania ich w pracy z dziećmi; i tak np. Rondo Eine Kleine Nachtmusik, Allegro moderato z 2 Koncertu Skrzypcowego umieścił w części stymulującej procesy myślowe, arię “Voi che sapete” z Wesela Figara, Andante z Casation, adagio z Grand Partita, koncert z 9 Serenady w części relaksacyjnej i odprężającej; do ćwiczeń ruchowych, tańca, zabaw świetnie nadają się Aria szampańska z opery Don Giovanni, Rondo alla turca, La Bataille, March No1. Powstała cała seria starannie dobranych utworów, w świetnych wykonaniach, opatrzonych komentarzami i sugestiami, stanowiąca podstawę metody znanej już na całym świecie jako “efekt Mozarta”.