Spis treści

Spis treści wpisu

Profesor Roman Perucki - organista, pedagog, animator

W piątek 3 czerwca o godz. 19 w Filharmonii Batyckiej odbędzie się Zakończenie Sezonu Artystycznego 2015/2016, z udziałem tak znakomitych solistów, jak Konstanty Andrzej Kulka oraz Maciej Kułakowski. O mijającym sezonie, największych sukcesach, planach na przyszłość i nadchodzących zmianach rozmawiamy z prof. Romanem Peruckim, dyrektorem naczelnym Polskiej Filharmonii Batyckiej.

Ewa Paliska: Panie dyrektorze, jak ocenia pan mijajcy sezon?

Roman Perucki: Uwaam mijajcy sezon za generalnie udany. Przede wszystkim chciabym powiedzie, e to bya dla nas wielka rado, e moglimy wystpi w Wielkiej Sali Czajkowskiego w Moskwie oraz w wielu wspaniaych salach koncertowych w Stanach Zjednoczonych, poniewa to pozycjonuje orkiestr jako wan. Myl, e ten moskiewski sukces jest jeszcze waniejszy od amerykaskiego, poniewa w Stanach rzdz prawa rynku, a eby wystpi w Moskwie, trzeba by po prostu znanym.

A nie dobrym?

To rwnie. Bez wtpienia. Krytyka po obu tych przygodach bya dla nas bardzo yczliwa i dobra. Mog miao przyzna, e wszystkie te koncerty nam si uday i zgodnie z przewidywaniami udao nam si pj do przodu.

A koncerty na wasnym podwrku?

Myl, e tu rwnie wypadlimy dobrze, cho wiadomo, e mogoby by wicej ludzi na widowni. Tradycyjnie, najwiksz popularnoci cieszyy si koncerty z tzw. muzyk lejsz. Koncerty muzyki trudniejszej cieszyy si nieco mniejszym powodzeniem. Cay czas mamy rwnie na uwadze, aby ksztatowa i kreowa przysze pokolenia, dlatego w naszym repertuarze nie brakowao koncertw familijnych czy edukacyjnych, cieszcych si wielkim uznaniem i licznym odbiorem.

Dlaczego dyrektor van Tiel zrezygnowa z polityki uczynienia z Oowianki kulturalnego salonu, ktry bdzie ttni yciem i ktrego oferta zostanie dostosowana do szerokiego odbiorcy? Po pierwszym sezonie, w ktrym faktycznie dao si zaobserwowa oywienie, wszystko wrcio do stanu pierwotnego.

To wynika z rnych uwarunkowa. Jak pani zauwaya, pod naszym adresem kieruje si rne zapotrzebowania i oczekiwania. Musimy realizowa nie tylko yczenia publicznoci, ale spenia oczekiwania przede wszystkim wadz, dziennikarzy zajmujcych si t tematyk, itp. Nie do koca si z pani zgodz, e nie jestemy otwarci na szerokiego odbiorc. Mamy przecie sporo koncertw balowych, cay czas kultywujemy to, co stao si tradycj. Przyznaj jednak, e w ostatnim czasie tych rzeczy bardziej ambitnych byo wicej. Dyrektor van Tiel, z racji tego, e za rok koczy mu si kontrakt, rwnie chciaby wprowadzi do repertuaru wicej dzie waniejszych. Na pewno zapamitamy koncert Grecki+, ktry by niezwykym wydarzeniem i zosta zgoszony do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Na pewno wana bya inauguracja Gdaskiego Festiwalu Muzycznego, ktrego jestemy wsporganizatorami. Gocilimy rwnie ca plejad znakomitych dyrygentw i solistw.

W mijaj
W mijajcym sezonie Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Batyckiej odbya w najdusz w 70-letniej historii tras koncertow po Stanach Zjednoczonych Ameryki Pnocnej. W ramach tourne gdascy filharmonicy zagrali 43 koncerty w 18 amerykaskich stanach. fot. zbiory wasne Massimiliana Caldiego.

Wrmy na chwil do wielkiego tournee. Doszy mnie suchy, e amerykaska publiczno rozpywaa si w zachwytach.

To prawda, mog by dumny ze swojej orkiestry. Podczas caego tournee otrzymywaem wiele informacji od zadowolonych suchaczy. Amerykaska publiczno jest niesamowita. Mniejszy nacisk kadzie na poziom artystyczny, za to jest bardzo emocjonalna i przykada du wag do atmosfery panujcej podczas koncertu. W Rosji przeciwnie. Posza fama, e robimy wielkie przedsiwzicie, bo mielimy przecie ze sob laureatw Konkursu Chopinowskiego w roku chopinowskim. Cao prowadzi polski dyrygent Tadeusz Wojciechowski. Aby pokaza, jak wielki to kaliber, pragn podkreli, e w Wielkiej Sali Czajkowskiego Filharmonii Moskiewskiej wystpuj najwiksze orkiestry na wiecie, jak filharmonicy wiedescy czy berliscy. Z polskich orkiestr wystpowaa tam chyba tylko Sinfonia Varsovia pod Pendereckim.

Czy w przyszym sezonie rwnie da pan szans swoim muzykom wicej zarobi? W mijajcym sezonie mieli okazj si zaprezentowa (i wzbogaci) wystpujc w ramach cyklu “Filharmonicy gdascy na swj jubileusz”. Czy jest brana pod uwag kontynuacja?

Jeli bdzie co suyo rozwojowi artystycznemu muzykw, to obiecuj, e chtnie to przyjm. Bardzo bd dba o zespoy, ktre s zoone z muzykw orkiestry, a niekoniecznie z muzykw zewntrznych. W tym roku daem im woln rk, nie zwracajc uwagi na to, czy jest to recital z fortepianem, czy np. tercet, w ktrym jest tylko jeden z naszych muzykw. W przyszym roku na tak rozrzutno nie bdzie mnie sta. Chciabym jednak podkreli, e ekonomi stawiam na drugim miejscu. Najwaniejszy jest dla mnie rozwj artystyczny i jeeli jakakolwiek prezentacja bdzie temu suya, muzycy mog liczy na moje wsparcie.

W sezonie 2015/16 Filharmonia Ba
W sezonie 2015/16 Filharmonia Batycka gocia finalistw Midzynarodowego Konkursu Chopinowskiego – Georgijsa Osokinsa oraz Dmitrija Szyszkina (na zdj.). Ten ostatni wystpi rwnie wsplnie z Orkiestr PFB w jednej z najbardziej prestiowych sal koncertowych na wiecie – Wielkiej Sali Czajkowskiego Filharmonii Moskiewskiej. fot. Dominik Staniszewski/Trojmiasto.pl

Czyli moemy mie nadziej, e podczas festiwali np. w arnowcu czy w Jastrzbiej Grze, odbdzie si wicej prezentacji gdaskich filharmonikw, a nie muzykw zewntrznych, skoro s to imprezy firmowane przez Filharmoni Batyck?

Tak, i to ju w tym roku.

Przed nami rwnie Solidarity of Arts. Z Radzimirem Dbskim Orkiestra PFB nie wystpi.

Nie, poniewa bdzie to projekt stworzony przez Dbskiego wsplnie z Orkiestr NOSPR. Wystpimy natomiast, wsplnie z NOSPRem i Orkiestr PFK Sopot, podczas koncertu Kilar+. Przygotowujemy rwnie wspaniay projekt, bdcy mieszank wielu muzycznych kultur. O szczegach wolabym jednak jeszcze nie rozmawia, poniewa rozmowy wci trwaj.

Zdradzi nam pan, czego moemy spodziewa si w nadchodzcym sezonie?

Mamy ju prawie dopity cay sezon artystyczny. Duych zmian nie bdzie, poniewa to, co ju jest wypracowane, uwaam za dobre. Mog zdradzi, e odbd si koncerty z muzyk Mozarta, co jest te wane dla nas, poniewa takie kameralne zgranie w mniejszym skadzie z pewnoci przysuy si naszej orkiestrze. Zreszt dbao o wzrost poziomu orkiestry stawiam na pierwszym miejscu i jest to nieustannie moim celem. Przed nami rwnie wybr dyrektora artystycznego na kolejne lata. Rada Artystyczna ma mi przedstawi pi kandydatur, spord ktrych dokonam wyboru, tak jak byo wczeniej w przypadku Michaa Nesterowicza, Kaia Bumanna czy Ernsta van Tiela.

A jaki dyrektor artystyczny marzy si panu?

Dyrygent powinien by znakomitym fachowcem, muzykiem i przestrzega prawa. yczybym sobie rwnie, eby troch wicej pracowa z orkiestr, by obecny zarwno tu, na miejscu, jak i udziela si w mediach, czyli aby by osob bardzo otwart. Mam wiadomo tego, e im wikszego artyst wybierzemy, tym bdziemy mieli go mniej, poniewa bdzie chcia realizowa rwnie inne, wasne projekty. Musimy sobie zatem zada pytanie, co jest dla nas najwaniejsze – wielkie nazwisko czy prawdziwy lider.

Źródło artykułu 

49 / 100

twój komentarz