Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Eudokia, Feliks, Herakles, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona, Radosław, Switbert

13 maja 2023

Joanna

Joanna to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego imienia Jochanan, które oznacza "Bóg jest łaskawy". Jest to żeński odpowiednik imienia Jan. Imię to pojawiło się w Polsce już w średniowieczu i było popularne wśród szlachty.
23 kwietnia 2023

Feliks

Feliks to łacińskie imię męskie, które znaczy "szczęśliwy" lub "pomyślny". To piękne i pozytywne imię, które pasuje do osób optymistycznych i radosnych.