Benedykt, Bernadeta, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Feliks, Julia, Joachim, Kalikst, Ksenia, Kwintylian, Lambert, Lamberta, Leonid, Marcjalis, Optat, Publiusz, Saturnin, Turybiusz, Urban

11 maja 2023

Benedykt

Imię Benedykt pochodzi od łacińskiego słowa "benedictus", które oznacza "błogosławiony". Jest to imię bardzo popularne wśród papieży i świętych. W Polsce jest znane od średniowiecza i nadawane głównie w rodzinach szlacheckich i arystokratycznych.
23 kwietnia 2023

Feliks

Feliks to łacińskie imię męskie, które znaczy "szczęśliwy" lub "pomyślny". To piękne i pozytywne imię, które pasuje do osób optymistycznych i radosnych.