Adelbert, Antyd, Dorota, Eulogiusz, Febron, Febronia, Fiebrosław, Kineburga, Łucja, Maksym, Prosper, Prospera, Sozypater, Tolisława, Wilhelm

23 kwietnia 2023

Adalbert

Adalbert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Składa się z dwóch członów: adal, który oznacza "szlachetny", i beraht, który oznacza "jasny, błyszczący". Można więc powiedzieć, że Adalbert to imię znaczące "szlachetnie jasny" lub "jasny szlachcic".