Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław

11 maja 2023

Maksym

Maksym pochodzi z łaciny i oznacza "największy", "najdoskonalszy". Jest to imię bardzo rzadkie w Polsce, według danych z 2019 roku nosiło je zaledwie 1 224 mężczyzn. Najczęściej spotyka się je na Podkarpaciu i w Małopolsce.