Dominik, Franciszka, Grzegorz, Kandyd, Katarzyna, Mścisława, Przemyślibor, Samanta

13 maja 2023

Dominik

Dominik to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza „należący do Pana”. Imię to ma długą i bogatą historię, ponieważ było noszone przez wielu świętych, papieży, królów i innych znanych ludzi.