Ave Verum Corpus

widea-classicafe-820x270a
Ave Verum Corpus – Tekst napisany przez Antona Stolla na bazie średniowiecznego łacińskiego hymnu z XIV wieku. “Witaj, prawdziwe ciało zrodzone z Marii Panny, któreś naprawdę cierpiało i które ludzie złożyli w ofierze na krzyżu. Z przebitego boku pociekła Ci krew i woda, bądź nam pomocą w godzinie naszej śmierci.”

Ave Verum Corpus

Tłumaczenie

Witaj, prawdziwe Ciało Zrodzone z Maryi Dziewicy, Prawdziwie umęczone i ofiarowane Na krzyżu za człowieka. Z Twego przebitego boku Wypłynęła Krew i Woda, Bądź nam pokarmem W godzinę śmierci, W godzinę śmierci.

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,mozart,ave_verum_corpus.html

Ave, ave verum corpus natum de Maria Virgine vere passum, immolatum in cruce pro homine. Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine. Esto nobis praegustatum, in mortis examine, in mortis examine.

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,mozart,ave_verum_corpus.html