Od wieku XII do XVI
Średniowiecze i Renesans
Średniowiecze i Renesans
Średniowiecze i Renesans - Michał Anioł

W średniowieczu zachodnia Europa była podzielona na liczne małe Królestwa, które łączyła wspólna religia i hierarchiczne społeczeństwo. W 12 i 13 wieku wzrost władzy kościoła prowadził do konfliktów pomiędzy papieżami i władcami świeckimi w wyniku czego władza papieska została poważnie osłabiona.

Czytaj dalej >>>

Wybrani kompozytorzy epoki

ByrdGesualdoLassoPerotin
DowlandHildegarda z BingenMachautTallis
DufayJosquin de PresOckeghemVictoria
GabrielliPalestrina
Od wieku XII do XVI
Barok
Barok
Barok

Barok to epoka, która rozpoczyna się od wieku siedemnastego a kończy na połowie osiemnastego. Konfilkt między katolikami i protestantami osiągnął punkt kulminacyjny w wojnie 30-letniej. Król Ludwik XIV narzucił we Francji monarchię absolutną, natomiast w Anglii zwycięstwo stronników parlamentu w wojnie domowej sprzyjało konstytucyjnemu reżimowi. W Ameryce Północnej założenie pionierskich kolonii zapoczątkowało nowy etap w historii świata. Pod koniec XVII stulecia upadek Turcji, wzrost roli Prus i zwycięstwo Rosji nad Szwecją zmieniły mapę wschodniej Europy.

 

Czytaj dalej >>>

Wybrani kompozytorzy epoki

AlbinoniCharpentierMonteverdiSchütz
AllegriCorelliPachelbellTelemann
ArneCouperinPurcellVivaldi
BachHaendelRameu
CarrisimiLullyScarlatti