Średniowiecze i Renesans - Michał Anioł
Średniowiecze i Renesans przypada na okres od XII do XVI wieku zachodnia kiedy Europa była podzielona na liczne małe Królestwa, które łączyła wspólna religia i hierarchiczne społeczeństwo.

Termin wiki: Średniowiecze i Renesans od 12 do 16 wieku

Kategorie: Muzyka

Średniowiecze i Renesans

W 12 i 13 wieku wzrost władzy kościoła prowadził do konfliktów pomiędzy papieżami i władcami świeckimi w wyniku czego władza papieska została poważnie osłabiona.

[evc_blockquote type=”with-icon” text=”Niezależnie od swoich korzeni w średniowieczu, narodziny renesansu prawdopodobnie zapoczątkowały nowe spojrzenie na życie ludzkie, które podkreślało w bezprecedensowym stopniu wartość starożytnego świata i siłę racjonalnych badań w sztuce i nauce.” text_color=”#011c5b” font_size=”1.5em” line_height=”1.5em”]

Później nadszedł czas niepokojów, naznaczonych wyczerpującą wojną Anglii z Francją, spustoszeniami spowodowanymi zarazą dżumy i powstaniami chłopów przeciw panom.  Wiek 16 to punkt zwrotny– dominacje kościoła katolickiego zakończyła reformacja protestancka i rozpoczęła się era wojen religijnych. Powstawały nowe, ogromne imperia, a Europa zaczęła rozszerzać swoje wpływy na świat. 

Największe architektoniczne osiągnięcia tego czasu stanowiły romańskie i gotyckie katedry o strzelistych iglicach; Ze szkół katedralnych powstawały uniwersytety chociaż nauka i sztuka wciąż miały za cel gloryfikację boga, pojawił się silny trend literatury nie religijnej (np. Romanse arturiańskie czy takie arcydzieła, jak Boska komedia Dantego i opowieści kanterberyjskie Chaucera). 

Wynalezienie druków połowie 15 stulecia zapewniło szybkie rozprzestrzenianie się idei świtającego renesansu, podczas gdy artyści, jak np. Leonardo da Vinci I Michał Anioł, czerpali natchnienie z kultury starożytnej Grecji i wprowadzali do swoich dzieł postaci ludzkie. W wiekach 11 i 12 rozwijała się także muzyka. W paryskiej Notre Dame Religijni kompozytorzy stworzyli harmonię, dodając do chorału gregoriańskiego nowe linie melodyczne kwitła również muzyka świecka – trubadurzy śpiewali o radościach i smutkach miłości.

Dzięki utworom Ockeghema i Josquina de Pres`a ewolucja muzyki nabrała tempa aż do wieku 16, na który przypada szczyt epoki, ilustrowany wokalną muzyką Lasso we Włoszech i Byrda w Anglii.

Ciekawe linki

Jak zdefiniowano i ponownie zdefiniowano renesans – dokument w języku angielskim /skorzystaj z przeglądarki Chrome i wtyczki automatycznych tłumaczeń – przeczytasz szybko w języku polskim/