Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja to nowa dziedzina technologii, która pozwala maszynom na uczenie się, przetwarzanie i interpretowanie danych w sposób podobny do ludzi. Otwiera ona nowe możliwości dla wielu dziedzin, w tym technologii, medycyny, transportu i innych.

Termin wiki: Sztuczna Inteligencja

Kategorie: Technologie

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się projektowaniem i programowaniem systemów komputerowych współpracujących z zadaniami, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Sztuczna inteligencja została wykorzystana na algorytmach i metodach matematycznych, które pozwalają na obliczenie ilości danych i wyciągnąć z nich oraz zweryfikowanie decyzji.

W zależności od rodzaju zadań, które wykonują, systemy sztucznej inteligencji mogą sprawdzić na kilka kategorii, w tym jak:

Sztuczna inteligencja – funkcje

  • uczenie maszynowe (machine learning) – algorytmy uczą się na podstawie danych pozyskiwania i na ich podstawie są w stanie zapewnić wyniki dla nowych danych,
  • przetwarzanie języka naturalnego (NLP) – systemy sztucznej inteligencji powodujące i generować język naturalny,
  • postrzeganie obrazów (computer vision) – algorytmy potrafiące analizować obrazy i rozpoznawać na nich obiekty,
  • planowanie i optymalizacja – systemy sztucznej inteligencji zdolne do skutecznego planu działania na podstawie substancji,
  • robotyka systemy – sztuczna inteligencja są w stanie sterować robotami.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu przypadkach, takich jak medycyna, przemysł, handel, finanse, wojsko i wiele innych.