Definicje wykonawcze w muzyce to określenia, które wskazują, jak należy grać lub śpiewać daną partię utworu. Na przykład, energico oznacza energicznie, a manualiter oznacza grę tylko na manuale organowym. Aparat wykonawczy to zbiór instrumentów lub głosów, które realizują kompozycję według wskazówek kompozytora

11 marca 2023

a piacere

a piacere wł. piacere – dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa   a piacere wł. piacere – podobać się dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa