Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

a battuta

a battuta (wł., dosł., wg pałeczki dyrygenta; zob. batuta) – określenie stosowane w partyturze, nakazuje dyrygentowi ścisłe zachowanie rytmu i oznaczonego tempa (zob. a tempo); występuje zwykle jako unieważnienie określeń zezwalających na swobodne odchylenia od wyznaczonego rytmu i tempa.

60 / 100
a battuta (Wikipedia)

A battuta – z wł. w dosłownym tłumaczeniu znaczy: według pałeczki dyrygenta.

Określenie używane jest w partyturze, narzuca dyrygentowi ścisłe przestrzeganie podanego przez kompozytora rytmu i oznaczenia tempa. Występuje jako określenie powrotu do wcześniejszych oznaczeń szczególnie po ad libitum oraz rubato.

twój komentarz