a piacere wł. piacere – dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa   a piacere wł. piacere – podobać się dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa

Termin wiki: a piacere

Kategorie: Muzyka

a piacere

a piacere wł. piacere – dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa   a piacere wł. piacere – podobać się dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa

a piacere (Wikipedia)

A piacere (wł. dowolnie, swobodnie, według upodobania; wym. a piaczere; także: a piacimento, a piatschere, a piatschiménto) – termin muzyczny, tekstowy element notacji muzycznej będący oznaczeniem i wskazówką wykonawczą, zezwalającą (a nawet nakazującą) wykonawcy na duże odstępstwa od określonych w zapisie nutowym tempa oraz (rzadziej) rytmu, zgodnie ze swoim gustem.

Przykład zastosowania terminu w II Rapsodii węgierskiej cis-moll skomponowanej w 1847 przez Franciszka Liszta (zakończenie pierwszego pasażu).