BWV 108
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

BWV 108 – Es ist euch gut, daß ich hingehe

Lepiej dla was, żebym Ja odszedł

We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

Śpiewajcie

IV Niedziela po Wielkanocy

kantatę

singing competitions

Czy wiecie, że ta kantata została skomponowana przez Bacha w 1725 roku na czwartą niedzielę po Wielkanocy? Jest to dzieło pełne radości i nadziei, które wyraża przekonanie, że odejście Chrystusa do Ojca jest dla jego uczniów korzystne, ponieważ w ten sposób mogą otrzymać Ducha Świętego.

Witajcie kochani!

Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o jednej z moich ulubionych, kantacie numer 108 – Es ist euch gut, daß ich hingehe, czyli Dobrze wam, że Ja odchodzę.

Ta kantata została skomponowana przez Bacha w 1725 roku w Lipsku na czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną też niedzielą Kantate (Śpiewajcie). Jest to dzień, w którym Kościół protestancki zachęca wiernych do radości i wdzięczności za zbawienie dokonane przez Chrystusa.

Kantata ta ma sześć części i jest napisana na trzy głosy solowe (alt, tenor i bas), chór mieszany i orkiestrę składającą się z dwóch obojów, dwóch skrzypiec, altówki i basso continuo. Tekst kantaty jest oparty na Ewangelii Jana (16,5-15), w której Jezus mówi do swoich uczniów o swoim odejściu do Ojca i zesłaniu Ducha Świętego.

W pierwszej części kantaty słyszymy arię basu z akompaniamentem obojów i smyczków. Bas śpiewa słowa Jezusa: “Dobrze wam, że Ja odchodzę; bo gdybym nie odszedł, Pocieszyciel nie przyszedłby do was; a gdy odejdę, poślę Go do was”. Jest to arioso, czyli styl pośredni między arią a recytatywem, który nadaje słowom większą ekspresję i dramatyzm.

W drugiej części kantaty mamy recytatyw tenora z akompaniamentem basso continuo. Tenor reprezentuje głos wiernego ucznia, który wyraża smutek i niezrozumienie z powodu odejścia Jezusa. Pyta: “Jakże to? Czy Ty nas opuszczasz? Czy Ty nas nie kochasz? Czy Ty nas nie potrzebujesz?”.

W trzeciej części kantaty następuje zwrot w nastroju. Alt śpiewa arię z akompaniamentem skrzypiec i basso continuo. Alt przedstawia głos Ducha Świętego, który pociesza i umacnia uczniów. Śpiewa: “Ja was nie zostawię sierotami; przyjdę do was i nauczę was prawdy. Będziecie mieć pokój w sercu i radość w duszy”.

W czwartej części kantaty słyszymy recytatyw basu z akompaniamentem basso continuo. Bas kontynuuje słowa Jezusa: “Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. A wy też będziecie świadczyć, bo byliście ze Mną od początku”.

W piątej części kantaty mamy arię tenora z akompaniamentem oboju i basso continuo. Tenor wyraża gotowość do świadectwa o Jezusie i prosi o Jego pomoc. Śpiewa: “O Jezu, Tyś jest moim życiem, moją radością, moją nadzieją. Niech Twe słowo będzie moją lampą, niech Twój Duch mnie prowadzi i strzeże”.

W szóstej i ostatniej części kantaty mamy chorał na cztery głosy

BWV 108 - muzykalia

 • 1
  Aria (bas): Es ist euch gut, daß ich hingehe; denn so ich (A-dur) - Bas śpiewa słowa Jezusa z Ewangelii Jana, podkreślając dobroć jego odejścia dla uczniów. Muzyka jest spokojna i pełna zaufania, z delikatnym akompaniamentem obojów d'amore i smyczków.
 • 2
  Recytatyw (alt): Mein Jesu, ziehe nicht so schnelle (a-moll) - Alt wyraża smutek i tęsknotę za Jezusem, prosząc Go, aby nie odchodził tak szybko. Muzyka jest smutna i lamentacyjna, z chromatyką i dysonansami.
 • 3
  Aria (alt): Ich will doch wohl Rosen brechen (F-dur) - Alt śpiewa o tym, że chce zbierać róże z ogrodu wiary, nawet jeśli będą miały ciernie. Muzyka jest radosna i taneczna, z żywym rytmem i figuracjami oboju d'amore.
 • 4
  Recytatyw (tenor): Ach! wer doch schon im Himmel wär (d-moll) - Tenor wyraża pragnienie bycia w niebie z Jezusem, zamiast cierpieć na ziemi. Muzyka jest dramatyczna i napięta, z gwałtownymi zmianami tonacji i dynamiki.
 • 5
  Aria (tenor): Es ist ja nur das Kreuz (G-dur) - Tenor śpiewa o tym, że krzyż jest tylko drogą do nieba i że cierpienie jest łaską Bożą. Muzyka jest spokojna i pocieszająca, z melodyjnym akompaniamentem skrzypiec i basso continuo.
 • 6
  Chorał: Kein Arzt ist außer dir zu finden (A-dur) - Chór śpiewa ostatnią zwrotkę pieśni Paula Gerhardta "Barmherzger Vater", prosząc Jezusa o uzdrowienie duszy i ciała. Muzyka jest prosta i harmonijna, z bogatym brzmieniem orkiestry.

Spis treści

81 / 100

twój komentarz