Tag: 200 Kantat Bacha

W latach 1991–1994 prof. Mirosław Perz nagrywał dla Programu 2 Polskiego Radia cykl audycji poświęcony kantatom Jana Sebastiana Bacha. Później kilkakrotnie powtarzaliśmy go na naszej antenie. Obejmuje on komentarze do większości kantat kościelnych Lipskiego Kantora, choć audycji o wielu z nich wówczas zabrakło. Przyczyny były prozaiczne – na początku lat 90. nie istniały lub nie były dostępne w Polsce nagrania części kantat. Profesor Perz wykorzystywał przede wszystkim płyty wydawane w latach 70. i 80. przez Gustava Leonhardta i Nikolausa Harnoncourta. Dziś, choć zachowały niewątpliwą wartość historyczną, brzmią już archaicznie. Właśnie z tego powodu, a także po to, by móc przedstawić aktualny stan badań nad spuścizną kantatową Bacha oraz zaprezentować omówienia pominiętych przed laty kantat, poprosiliśmy profesora Perza, by raz jeszcze zarejestrował cały cykl.
Od 2 grudnia, czyli pierwszej niedzieli adwentu, jak kiedyś o godz. 9.05, zapraszamy do słuchania nowych audycji z cyklu “200 kantat Jana Sebastiana Bacha”. Tak jak przed laty, kantaty omawiane będą zgodnie z porządkiem roku liturgicznego; każda z nich odpowiadać będzie danej niedzieli lub świętu.
Profesor Perz w nowych komentarzach opowie o kontekście historycznym, a przede wszystkim religijnym i liturgicznym, przytoczy stosowane czytania, przedstawi własne tłumaczenia tekstów, zinterpretuje symbolikę zawartą w dziełach Bacha. Tym razem wykorzystywać będzie przede wszystkim nagrania, których dokonał Masaaki Suzuki ze swoim Bach Collegium Japan oraz plejadą europejskich i japońskich solistów śpiewaków.