Mirosław Perz – polski muzykolog i dyrygent, badacz historii muzyki staropolskiej i muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku, profesor nauk humanistycznych.

W latach 1991–1994 prof. Mirosław Perz nagrywał dla Programu 2 Polskiego Radia cykl audycji poświęcony kantatom Jana Sebastiana Bacha. Później kilkakrotnie powtarzaliśmy go na naszej antenie. Obejmuje on komentarze do większości kantat kościelnych Lipskiego Kantora, choć audycji o wielu z nich wówczas zabrakło. Przyczyny były prozaiczne – na początku lat 90. nie istniały lub nie były dostępne w Polsce nagrania części kantat. Profesor Perz wykorzystywał przede wszystkim płyty wydawane w latach 70. i 80. przez Gustava Leonhardta i Nikolausa Harnoncourta. Dziś, choć zachowały niewątpliwą wartość historyczną, brzmią już archaicznie. Właśnie z tego powodu, a także po to, by móc przedstawić aktualny stan badań nad spuścizną kantatową Bacha oraz zaprezentować omówienia pominiętych przed laty kantat, poprosiliśmy profesora Perza, by raz jeszcze zarejestrował cały cykl.
Od 2 grudnia, czyli pierwszej niedzieli adwentu, jak kiedyś o godz. 9.05, zapraszamy do słuchania nowych audycji z cyklu „200 kantat Jana Sebastiana Bacha”. Tak jak przed laty, kantaty omawiane będą zgodnie z porządkiem roku liturgicznego; każda z nich odpowiadać będzie danej niedzieli lub świętu.
Profesor Perz w nowych komentarzach opowie o kontekście historycznym, a przede wszystkim religijnym i liturgicznym, przytoczy stosowane czytania, przedstawi własne tłumaczenia tekstów, zinterpretuje symbolikę zawartą w dziełach Bacha. Tym razem wykorzystywać będzie przede wszystkim nagrania, których dokonał Masaaki Suzuki ze swoim Bach Collegium Japan oraz plejadą europejskich i japońskich solistów śpiewaków.

Tekst historyczny PRII

Kantata BWV 182

Kantata BWV 182

Kantata BWV 182 – Himmelskönig, sei willkommen (Królu niebios bądź pozdrowion), na alt, tenor i bas, zespół wokalny, flet prosty, smyczki i continuo.

Wejdź w treść
Kantata BWV 83

Kantata BWV 83

Kantata BWV 83 – Erfreute Zeit im neuen Bunde  (Radosny czas w nowym przymierzu), to kantata kościelna napisana przez Jana Sebastiana Bacha. Bach napisał ją w 1724 r. w Lipsku na święto Mariae Reinigung (Oczyszczenie), a po raz pierwszy wykonał ją 2 lutego 1724 r. Kantata jest kantatą solową napisaną na alt, tenor i bas

Wejdź w treść
O 1 Niedzieli Wielkiego Postu

O 1 Niedzieli Wielkiego Postu

O I Niedzieli Wielkiego Postu przed Wielkanocą – niedziela Wielkiego Postu jest ważnym dniem w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym, ponieważ rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania na obchody Zmartwychwstania Pańskiego

Wejdź w treść
Kantata BWV 22

Kantata BWV 22

Kantata BWV 22 – kantata dwudziesta druga. „Jesus nahm zu sich die Zwölfe” – “A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich”. Na alt, tenor i bas, zespół wokalny, obój, smyczki i continuo skomponowana, na niedzielę pięćdziesiątnicy przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 7 lutego 1723 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wejdź w treść
Kantata BWV 84

Kantata BWV 84

Kantata BWV 84 – kantata osiemdziesiąta czwarta. „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” – Rad jestem wielce z mego szczęścia. na sopran, zespół wokalny, obój, fagot, smyczki i continuo skomponowana, na niedzielę siedemdziesiątnicy przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 9 lutego 1727 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wejdź w treść
Kantata BWV 14

Kantata BWV 14

Kantata BWV 14 – kantata czternasta. „Wär Gott nicht mit uns diese Zeit” – Gdyby nie stał był przy nas Bóg. na sopran, tenor i bas, zespół wokalny, corno, obój I+II, smyczki i basso continuo skomponowana, na czwartą niedzielę po święcie Trzech Króli przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 30 stycznia 1735 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wejdź w treść
Kantata BWV 72

Kantata BWV 72

Kantata BWV 72 – kantata trzecia. „Alles nur nach Gottes Willen” – Wszystko wedle woli Boga. na sopran, alt i bas, zespół wokalny, obój I + II, smyczki i basso continuo skomponowana, na trzecią niedzielę po święcie Trzech Króli przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 27 stycznia 1726 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wejdź w treść
Kantata BWV 3

Kantata BWV 3

Kantata BWV 3 – kantata trzecia. „Ach Gott! wie manches Hertzeleid” – Boże, jak cierpi serce me. Na sopran, alt, tenor i bas, zespół wokalny, puzon, obój miłosny I+II, smyczki i basso continuo skomponowana, na drugą niedzielę po święcie Trzech Króli przeznaczona. Stosownymi perykopami i wskazywanym w tytule chorałem bogobojnie inspirowana i pierwszy raz wykonana w Lipsku 14 stycznia 1725 roku, aby w zborze ewangelickim wiernych do kazania muzyką nadobną szczyrze rychtować, a która wraz z innymi jej podobnymi „ad maiorem dei gloriam” wszędy i teraz podziwiana jest.

Wejdź w treść
Kolejne w opracowaniu