Oratorium BWV 248 III
Oratorium BWV 248 III - część druga na 3 dzień Świąt Bożego Narodzenia będącym też dniem Św. Jana Ewangelisty w Lipsku w 1734 roku napisane z 6 części złożone. Tytuł oryginału Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen a tytuł w polskim tłumaczeniu brzmiący - Bełkot nasz wysłuchaj, o Ty, nieba Panie. A teraz w ten świąteczny nam czas Ad Maiorem Dei Gloriam podziwiana jest ❤❤❤

Oratorium BWV 248 III – część trzecia

Bełkot nasz wysłuchaj, o Ty, nieba Panie

Bełkot nasz wysłuchaj, o Ty, nieba Panie

Oratorium BWV 248 III

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Bełkot nasz wysłuchaj, o Ty, nieba Panie,
W mdłym śpiewie naszym znajdź upodobanie,
Gdy na Syjonie psalmy Tobie wznoszą!
Serc naszych wysłuchaj, co chwalę Twą głoszą.
Cześć należną Tobie wszyscy teraz damy,
Bo pomyślność naszą oto pewną mamy.

2. Recitativo T

Organo, Continuo

„A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze rzekli jedni do drugich:”

3. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I, Oboe d’amore I e Violino II col Soprano, Oboe d’amore II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

„Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy
to, co się stało i co nam objawił Pan.”

4. Recitativo B

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

On lud swój, Izraela
Pocieszył, dal odkupienie.
Pomocy z Syjonu udziela,
By skończyć nasze cierpienie.
Patrzcie pasterze, co uczynił Pan.
Bieżajcie, bo On uczynił to wam!

5. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

To wszystko wszak uczynił Pan,
By miłość okazać nam.
Cieszą się więc chrześcijanie wraz,
Dziękują Mu po wieczny czas.
Kyrielejson!

6. Aria (Duetto) S B

Oboe d’amore I/II

Twe współczucie, zmiłowanie,
Pociechę i wolność dają.
Tchnienie Twej, Panie, miłości
I cudownej łaskawości
Ojcowską wierność Twoją
Codziennie odnawiają.

7. Recitativo T

Organo, Continuo

„I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię
i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano
o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli,
dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa,
rozważając je w sercu swoim.”

8. Aria A

Violino solo, Organo, Continuo

Zamknąć, o serce, te wszystkie cuda
W swojej wierze mocno chciej!

Niech tam te dzieła i cuda owe
Będą gotowe
Wciąż dla wzmocnienia wiary twej mdlej!

9. Recitativo A

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Niechaj me serce przy tym trwa,
Że w tym, co ujrzało czasu tego,
Zbawienia swego
Wszak pewny dowód ma.

10. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ja chcę z troską Cię zachować.
Tobie chcę
Życie me
Teraz ofiarować.
Chcę szybować obok Ciebie
W Twej krasie,
W bezczasie,
W Twoim, Panie, niebie.

11. Recitativo T

Organo, Continuo

„I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.”

12. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Rozjaśnij twarz,
Bo Zbawca nasz
Jako Bóg-czlowiek już się nam narodził.
W Nim jest nasz Pan,
W Nim Mesjasz sam;
Dawida miasto wybrać On się zgodził.

13. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Bełkot nasz wysłuchaj, o Ty, nieba Panie,
W mdłym s’piewie naszym znajdź upodobanie,
Gdy na Syjonie psalmy Tobie wznoszą!
Serc naszych wysłuchaj, co chwałę Twą głoszą.
Cześć należną Tobie wszyscy teraz damy,
Bo pomyślność naszą oto pewną mamy.

Tłumaczenie Oratorium BWV 248 III: ARMIN I ANDRZEJ TESKE, 2004

200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

200 Kantat

Oratorium BWV 248 We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia  wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza

[TS_VCSC_MP3_Player mp3_playlist=”%5B%7B%22audio_mp3_title%22%3A%22Audycja%20o%20Oratorium%20BWV%20248%20III%20dzie%C5%84%20Bo%C5%BCego%20Narodzenia%22%2C%22audio_mp3_author%22%3A%22prof.%20Miros%C5%82aw%20Perz%22%2C%22audio_mp3_source%22%3A%22true%22%2C%22audio_mp3_local%22%3A%2243605%22%2C%22audio_mp3_image%22%3A%2243179%22%7D%5D” player_volume=”90″]

Akademie für Alte Musik Berlin

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Oratorium BWV 248 III

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Lass dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

2. Recitativo T

Organo, Continuo

Evangelist
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

3. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I, Oboe d’amore I e Violino II col Soprano, Oboe d’amore II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Die Hirten
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.

4. Recitativo B

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Er hat sein Volk getröst’,
Er hat sein Israel erlöst,
Die Hülf aus Zion hergesendet
Und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
Geht, dieses trefft ihr an!

5. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Dies hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

6. Aria (Duetto) S B

Oboe d’amore I/II

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Tröstet uns und macht uns frei.

Deine holde Gunst und Liebe,
Deine wundersamen Triebe
Machen deine Vatertreu
Wieder neu.

7. Recitativo T

Organo, Continuo

Evangelist
Und sie kamen eilend und funden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem
Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der
Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

8. Aria A

Violino solo, Organo, Continuo

Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Fest in deinem Glauben ein!

Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
Immer zur Stärke
Deines schwachen Glaubens sein!

9. Recitativo A

Flauto traverso I/II, Organo, Continuo

Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
Was es an dieser holden Zeit
Zu seiner Seligkeit
Für sicheren Beweis erfahren.

10. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Ich will dich mit Fleiß bewahren,
Ich will dir
Leben hier,
Dir will ich abfahren,
Mit dir will ich endlich schweben
Voller Freud
Ohne Zeit
Dort im andern Leben.

11. Recitativo T

Organo, Continuo

Evangelist
Und die Hirten kehrten wieder um,
preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehöret
hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

12. Choral

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’ Alto, Viola col Tenore, Organo, Continuo

Seid froh dieweil,
Dass euer Heil
Ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren,
Der, welcher ist
Der Herr und Christ
In Davids Stadt, von vielen auserkoren.

13. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Lass dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Oratorium BWV 248 III – Czy nie wspaniałe? Nie Radosne?