BWV 134 - Serce które poznało Jezusa żywego.
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

Ein Herz das seinem Jesum lebend weiß

Serce które poznało Jezusa żywego

BWV 134 – kantata na Wielkanocny Wtorek opracowana na alt i tenor; zespół wokalny, obój I+II, smyczki i basso continuo

W opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia kompletnej listy 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Materiały źródłowe użyte w tym opracowaniu pochodzą z Bachipedia.org oraz książki Tłumaczenia Kantat Jana Sebastiana Bacha Armina i Andrzeja Teske.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

Kantata BWV 134 Jana Sebastiana Bacha, zatytułowana “Ein Herz, das seinem Jesum lebend weiß”, co w tłumaczeniu oznacza “Serce, które poznało Jezusa żywego”, jest jednym z jego wielu dzieł religijnych, które odzwierciedlają głębię i bogactwo barokowej muzyki kościelnej.

Skomponowana na trzeci dzień Świąt Wielkanocnych, ta kantata została po raz pierwszy wykonana 11 kwietnia 1724 roku w kościele św. Mikołaja w Lipsku, gdzie Bach pełnił funkcję kantora i dyrektora muzycznego. Utwór ten, pełen duchowej ekspresji i muzycznej inwencji, jest przykładem Bachowskiego geniuszu w łączeniu tekstów liturgicznych z bogatą harmonią i kontrapunktem, co czyni go jednym z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku.

Kantata BWV 134 zawiera serię arii, recytatywów i chorałów, które razem tworzą spójną narrację muzyczną, opowiadającą o zmartwychwstaniu Chrystusa i jego znaczeniu dla wiernych. Bach, wykorzystując swoje niezrównane umiejętności kompozytorskie, stworzył dzieło, które nie tylko oddaje hołd tradycji kościelnej, ale także przekazuje uniwersalne przesłanie nadziei i odnowy. Jego muzyka, choć zakorzeniona w konkretnym kontekście liturgicznym, przemawia do słuchaczy na całym świecie, niezależnie od ich tła kulturowego czy religijnego.

BWV 134 – LEGENDA CIĄGLE ŻYWA

Dziś, po prawie trzech wiekach, kantata BWV 134 nadal jest wykonywana i ceniona przez muzyków i melomanów, stanowiąc ważny element repertuaru muzyki klasycznej. Jej wykonanie wymaga nie tylko technicznej biegłości, ale także głębokiego zrozumienia stylu barokowego i zdolności interpretacyjnych, które pozwalają na oddanie emocjonalnego i duchowego wymiaru dzieła. Bach, jako mistrz baroku, pozostawił po sobie bogate dziedzictwo muzyczne, które nadal inspiruje i zachwyca, będąc świadectwem niezwykłej mocy muzyki do poruszania serc i umysłów.

BWV 134 - OMÓWIENIE KANTATY "Ein Herz das seinem Jesum lebend weiß" -DR. HAB. SZYMON PACZKOWSKI

Bachowska kantata Ein Herz, das seinem Jesum lebend weiß BWV 134 przeznaczona była na trzeci dzień Świąt Wielkanocnych i po raz pierwszy kompozytor zaprezentował ją podczas porannego nabożeństwa w kościele św. Mikołaja we wtorek 11 kwietnia roku 1724.

Dzieło zachowało się w dwóch przekazach: pierwotnym z roku 1724 oraz w wersji częściowo zmienionej z roku 1731, kiedy to kantatę grano z tej samej liturgicznej okazji 27 marca. Wiele wskazuje na to, że Bach zadyrygował swoją kompozycją raz jeszcze – 12 kwietnia roku 1735, ale nie przetrwały żadne dokumenty jednoznacznie potwierdzające tę datę wykonania.

Owa świąteczna kantata od samego początku nie była jednak utworem oryginalnym. Lipski kantor zajęty bowiem intensywnymi przygotowaniami do prezentacji swojej Pasji Janowej BWV 245 w Wielki Piątek 7 kwietnia 1724, a także kompozycją nowej muzyki na Niedzielę Wielkanocną, z braku czasu zapewne postanowił, że przygotowując kantaty na drugi i trzeci dzień Wielkanocny sięgnie do partytur swoich świeckich kompozycji z czasów służby na dworze księcia Leopolda von Anhalt-Köthen.

Stąd w kantacie wykonywanej w poniedziałek 11 kwietnia 1724 roku Erfreut euch, ihr Herzen BWV 66 posłużył się muzyką z serenaty na urodziny swojego patrona 10 grudnia roku 1719 Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück BWV 66a. Do kantaty wtorkowej Ein Herz, das seinem Jesum lebend weiß BWV 134 (granej 12 kwietnia 1724) wykorzystał natomiast warstwę dźwiękową serenaty Die Zeit, die Tag und Jahre macht (Czas, który dni i lata czyni) BWV 134a, skomponowanej również w roku 1719 jako prezent noworoczny dla księcia Leopolda von Anhalt-Köthen.

Obie świeckie kompozycje powstały do librett poważanego w Köthen poety Christiana Friedricha Hunolda. Obie też w swojej formie podążały za modelem dialogów dramatycznych, z podziałem na role przypisywane w nich postaciom alegorycznym. Bach skomponował do nich melodie pełne radości, pogodne i taneczne.

Wracając do tych kompozycji wiosną roku 1724 uznał chyba, że muzyką z owych książęcych serenat z powodzeniem wyrazi też świąteczną radość wielkanocnego poniedziałku i wtorku. Stąd też w roku 1724 do pierwszej wersji BWV 134 przejął niemal w niezmienionym kształcie muzykę części 1-6 ze swojej noworocznej serenaty.

Siedem lat później, pewnie niezadowolony z pierwotnego efektu, skomponował zupełnie nowe recytatywy (części 1, 3 i 5). W roku 1724 jego postępowanie miało także wymiar praktyczny: na wtorkowy poranek nie musiał już bowiem angażować pełnego kwartetu solistów. Autor tekstu BWV 134 pozostaje nieznany, ale przyznać trzeba, że całkiem udatnie i sprawnie podporządkował nową warstwę poetycką do istniejącej już muzyki.

W libretcie świeckiej kantaty noworocznej stanowiącej pierwowzór BWV 134 poeta – Christian F. Hunold wprowadził dwie postacie alegoryczne: Zeit (Czas) i Göttliche Vorsehung (Boska Opatrzność) śpiewane odpowiednio przez tenora i alt. Pierwsza z nich w swoich wypowiedziach bardziej nawiązuje do przeszłości, druga zaś z optymizmem i nadzieją spogląda w przyszłość.

Całość swoje podsumowanie znajduje w radosnym chórze finałowym, w którym małemu ksiąstewku Anhalt-Köthen zapowiadane są łaska i błogosławieństwo niebios. Jak wspomniano, lipski librecista Bachowskiej kantaty wielkanocnej ograniczył się do sześciu z ośmiu pierwotnych części: trzech recytatywów, dwóch arii i chóru końcowego.

Zrezygnował przy tym zupełnie z jakiegokolwiek podziału na role. Zyskał przez to większą swobodę poetyckiej narracji. Wymogi parodii spowodowały jednak, że nie można było wprowadzić do libretta głębszych rozważań natury teologicznej i trzeba było zupełnie zrezygnować z cytatów z Pisma św. Dlatego też pozostał nasz wierszokleta przy schematycznych tylko zwrotach dziękczynnych za ofiarę Chrystusa, ogólnikowych wyrazach wdzięczności i uwielbieniu dla Zmartwychwstałego.

Tekst raczej powierzchownie nawiązuje do wydarzeń związanych bezpośrednio ze Zmartwychwstaniem. Stąd też brak tu ściślejszych odniesień do czytań owego świątecznego wtorku 12 kwietnia roku 1724 – urywku z Dziejów Apostolskich (13, 26-33) – kazania św. Pawła w Antiochii i fragmentu Ewangelii Łukaszowej (24, 36-47) – o ukazaniu się Jezusa uczniom w Jerozolimie.

Bach zdawał się tym wszystkim niespecjalnie przejmować. Nie miał też chyba najmniejszego zamiaru zacierać śladów świeckiego pochodzenia swojej wielkanocnej kantaty, chociaż swego czasu przysięgał władzom kościelnym Lipska, że w muzyce religijnej będzie się wyrzekał jakichkolwiek powiązań z muzyką operową czy świecką. W swojej pracy kompozytorskiej skupił się raczej na dopasowaniu starej muzyki do nowego tekstu, czyniąc drobne korekty głównie w recytatywach.

Ponieważ jednak z partytury z roku 1724 nie był w pełni zadowolony, dla kolejnych wznowień kantaty BWV 134 (w latach 1731 i 1735) skomponował już całkowicie nową muzykę do recytatywów nr 1, 3 i 5. Po wielu latach więc z prowizorycznej przeróbki powstała okazała i pełnowartościowa kantata.

Za szczególnie udany efekt parodii należy uznać dwa ustępy: arię tenorową „Auf, auf, auf, Gläubige” i chór końcowy „Erschallet, ihr Himmel”, w których podobnie do wersji pierwotnych Bach posłużył się tanecznym modelem passepida.

Ten francuski taniec w muzyce Johanna Sebastiana wiązał się na ogół symbolicznie z tematem zwycięstwa, więc doskonale pasował do tego, by wyrazić radość nieba i ziemi z powodu ostatecznego triumfu Chrystusa nad śmiercią.

Szymon Paczkowski

Jestem PpiotrR

i polecam

Pozostałe miejsca

Na tej stronie

o mnie

mojeprofiloweFB Pamela foto

Być jak Zawisza, Zadania wykonywać bez zbędnej zwłoki, Szanować czas, używać głowy i serca…

Przez ostatnie 8 lat (prawie 8 lat), byłem razem z demokratami by przyczyniać się do normalności w naszym kraju). Dziś kiedy Polska staje się znów częścią europejskiej rodziny państw demokratycznych, mogę powrócić do tego co kocham najbardziej czyli swoich muzycznych Pasji. By wreszcie móc pogłębiać swoją wiedzę o muzyce i dzielić się nią… 

Kategorie w Leksykonie
90 / 100

twój komentarz