BWV 44
Spis treści

Spis treści wpisu

Kategorie: Muzyka

BWV 44 – Wyłączać́ was będą̨ z synagog

We wszystkich opracowaniach posługuję się materiałami pochodzącymi z serwisu Kantaty Jana Sebastiana Bacha Po Polsku. Zapraszam do kategorii, którą obecnie będę rozwijał do wypełnienia wszystkich 200 opracowań Kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha wykorzystując audycje nagrane w II programie Polskiego Radia prof. Mirosława Perza.

Do opracowania tej kantaty skorzystałem z opracowania profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Szymona Paczkowskiego

200 Kantat
200 Kantat Jana Sebastiana Bacha

Przedstawię Ci jej tłumaczenie, historię powstania jak też omówienie opracowane przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego – gotowy?

Jeśli tak, to zapraszam Cię do lektury tego artykułu, w którym podzielę się z Tobą moją pasją do muzyki barokowej i szczególnie do twórczości jednego z największych kompozytorów wszech czasów – Jana Sebastiana Bacha. Zobaczysz, jak bogata i piękna jest jego 44 kantata, która nawiązuje do tematu wniebowstąpienia Chrystusa i nadziei na zbawienie.

BWV 44 – kiedy skomponowana?

Kantata ta została skomponowana w 1724 roku w Lipsku, gdzie Bach był kantorem i dyrektorem muzycznym. Kantata składa się z sześciu części: chóru wejściowego, arii tenora, recytatywu basu, arii sopranu, recytatywu altu i chóru końcowego. Każda część ma swój własny charakter i przekaz, który omówię Ci dokładniej poniżej.

BWV 44 – poczytaj o częściach utworu

Chór wejściowy jest pełen radości i triumfu. Tekst pochodzi z Psalmu 68 i mówi o tym, że Bóg wstępuje na wysokości z okrzykiem i trąbami. Muzyka jest bardzo żywa i dynamiczna, z wykorzystaniem instrumentów dętych i smyczkowych. Bach tworzy tu kontrast między głośnymi i cichymi fragmentami, które symbolizują odpowiednio chwałę Bożą i pokorę ludzką.

Aria tenora jest spokojniejsza i liryczna. Tekst pochodzi z Ewangelii według św. Jana i mówi o tym, że Jezus przygotował nam miejsce w domu Ojca. Muzyka jest delikatna i melodyjna, z wykorzystaniem fletu poprzecznego i skrzypiec. Bach tworzy tu nastrój zaufania i pocieszenia.

Recytatyw basu jest dramatyczny i ekspresyjny. Tekst pochodzi z Listu do Hebrajczyków i mówi o tym, że Jezus jest naszym wielkim kapłanem, który przeszedł przez niebo. Muzyka jest mocna i napięta, z wykorzystaniem organów i wiolonczeli. Bach tworzy tu nastrój podziwu i uwielbienia.

Aria sopranu jest radosna i wdzięczna. Tekst pochodzi z Pieśni nad Pieśniami i mówi o tym, że Jezus jest naszym ukochanym, który nas zaprasza do siebie. Muzyka jest słodka i wdzięczna, z wykorzystaniem oboju d’amore i skrzypiec. Bach tworzy tu nastrój miłości i tęsknoty.

Recytatyw altu jest spokojny i refleksyjny. Tekst pochodzi z Listu do Rzymian i mówi o tym, że nic nas nie może oddzielić od miłości Bożej. Muzyka jest prost
a i harmonijna, z wykorzystaniem organów i wiolonczeli. Bach tworzy tu nastrój pokoju i nadziei.

Chór końcowy jest uroczysty i podniosły. Tekst pochodzi z hymnu “Nun danket alle Gott” (Teraz dziękujcie wszyscy Bogu) autorstwa Marcina Rinkarta. Muzyka jest bogata i majestatyczna, z wykorzystaniem wszystkich instrumentów i głosów. Bach tworzy tu nastrój dziękczynienia i chwały.

BWV 44 – moje podsumowanie

Jak widzisz, 44 kantata Jana Sebastiana Bacha jest prawdziwym arcydziełem, które zachwyca zarówno słowem jak i dźwiękiem. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci trochę tę piękną kompozycję i zachęcił do jej posłuchania lub nawet wykonania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o muzyce barokowej lub o innych kantatach Bacha, zapraszam Cię do kontaktu ze mną lub z profesorami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Dziękuję za uwagę i życzę Ci miłego dnia!

84 / 100

twój komentarz